Czytasz: Plac Szewczyka czy Kaczyńskich?

Plac Szewczyka czy Kaczyńskich?

01:10
5,5 tys. mieszkańców przeciwko zmianie nazwy placu w centrum Katowic. Podpisy już u wojewody.

5,5 tys. w 13 dni

5536 mieszkańców Katowic podpisało petycję przeciwko zmianie nazwy placu w sercu miasta. Członkowie regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, Ruchu Autonomii Śląska oraz stowarzyszenia BoMiasto złożyli ją w środę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Czy wojewoda posłucha katowiczan?

Zgodnie z rozporządzeniem zastępczym reprezentacyjny plac przed dworcem PKP zmieni patrona z Wilhelma Szewczyka na Marię i Lecha Kaczyńskich. W czwartek w tej sprawie zbiorą się katowiccy radni. Dziś szef katowickiej PO Jarosław Makowski uznając decyzję Jarosława Wieczorka za "skandaliczną" winą obarczył także prezydenta Marcina Krupę.

- Protestujemy z jednej strony przeciwko arogancji wojewody, który w taki sposób wprowadza zmiany, a z drugiej strony przeciwko tchórzostwu i oportunizmowi prezydenta Marcina Krupy, który miał trzy miesiące, by reagować na pisma i decyzje pana wojewody - mówi Jarosław Makowski

petycja w obronie placu Szewczyka

Makowski podkreśił, że protest dotyczy wyłącznie formuły zmiany nazwy placu, a nie jest wymierzony przeciwko Marii czy Lechowi Kaczyńskim.

- Dziś musimy walczyć i bronić naszej suwerenności, podmiotowości, naszego prawa do miasta; naszego samostanowienia do tego, jak będą wyglądały nasze Katowice - mówi szef katowickiej PO 

Zdaniem Adama Lejman-Gąski z Nowoczesnej narasta coraz większy sprzeciw wobec "tego, co nam funduje PiS".

- Katowice są miastem ludzi, którzy nie chcą, by ktoś z góry decydował o ich losie - mówi Adam Lejman Gąska

Patryk Białas ze stowarzyszenia BoMiasto poinformował, że zbieranie podpisów pod petycją w dalszym ciągu trwa w internecie. Wyraził nadzieję, że wojewoda zmieni swoją decyzję.

- Katowiczanie mają prawo do miasta, mają prawo nazywać place i ulice tak, jak tego chcą - mówi Patryk Białas

Zmiana nazwy pl. Szewczyka na pl. Marii i Lecha Kaczyńskich, była jednym z pierwszych 12 zarządzeń nadzorczych wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, wydanych w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną 13 grudnia br. 


Zmarły 26 lat temu Wilhelm Szewczyk był publicystą, pisarzem, krytykiem literackim, działaczem partii komunistycznej z okresu PRL, członkiem wojewódzkich władz PZPR w Katowicach. Przez ponad 20 lat zasiadał w Sejmie PRL.

Wojewoda tłumaczył, że wydane w myśl tzw. ustawy dekomunizacyjnej zarządzenie zastępcze jest w pełni zgodne z prawem, a zmiana patrona – poparta opinią IPN. Powołując się na tę opinię, wojewoda wskazuje, iż Szewczyk legitymizował komunistyczny ustrój. Protestujący przeciwko zmianie nazwy placu przekonują, że opinia IPN była tendencyjna i pisana "na kolanie" - bez wzięcia pod uwagę całego dorobku tej postaci. W miniony piątek, po spotkaniu z Krupą, wojewoda oświadczył, że nie zmieni swojej decyzji.

Nowe prawo zakazujące "propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego" dawało samorządom czas do 2 września br. na zmianę nazw 943 ulic, które - jako podlegające ustawie - wskazał IPN. W przypadku niewykonania przez samorządy tego obowiązku zgodnie z ustawą, nazwy zmienia wojewoda poprzez tzw. zarządzenie zastępcze.

Czytaj więcej