Silesion.PL

serwis informacyjny

10 maja Dniem Pracownika Gospodarki Komunalnej

fot. KAW

Jutro obchodzimy Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. To wyjątkowa okazja, aby docenić i uznać ciężką pracę osób, które na co dzień dbają o to, aby nasze miasta były czyste, funkcjonalne i bezpieczne. Choć często pozostają niezauważeni, ich rola w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa jest nieoceniona.

To oni dbają o zieleń w mieście, sprzątają chodniki, odbierają śmieci, zarządzają zasobami wodnymi i dbają o stan budynków komunalnych. Miejskie spółki są odpowiedzialne za poprawę jakości życia w Katowicach. Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej jest doskonałą okazją, aby wyrazić wdzięczność za ciągły wkład ich pracowników w wygląd naszego miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nieoceniony wkład w funkcjonowanie miasta

Pracownicy gospodarki komunalnej to szeroka grupa zawodowa, obejmująca zarówno pracowników dbających o czystość na ulicach, pracowników zakładów utylizacji odpadów, osoby odpowiedzialne za pielęgnację miejskich terenów zielonych, jak i tych, którzy dbają o miejskie systemy wodociągowe i kanalizacyjne. Zaliczają się do nich także osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku na ulicach, oświetlenie oraz drobną infrastrukturę miejską.

Praca w gospodarce komunalnej jest często wymagająca i niebezpieczna. Pracownicy ci narażeni są na ciężkie warunki fizyczne, a także na potencjalne zagrożenia związane z odpadami czy instalacjami technicznymi, muszą podejmować działania w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych. To wszystko wymaga nie tylko dobrej kondycji fizycznej, ale także znajomości przepisów oraz umiejętności szybkiego reagowania w różnych, często trudnych sytuacjach.

Czysta woda – zdrowa woda

Katowickie Wodociągi mają kluczowy wpływ na zrównoważony rozwój miasta. Nasze inicjatywy związane z zarządzaniem zasobami wodnymi nie tylko chronią środowisko, ale także promują gospodarność wody wśród mieszkańców. Jesteśmy liderem w implementacji rozwiązań mających na celu minimalizację strat wody, co jest niezmiernie ważne w obliczu zmieniającego się klimatu. Poprzez regularne przeglądy sieci, nowoczesne systemy monitorowania i działania edukacyjne, przyczyniamy się do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności oraz kształtowania przyszłości Katowic jako miasta przyjaznego dla środowiska i mieszkańców – mówi Stanisław Krusz, prezes Katowickich Wodociągów.

Katowickie Wodociągi codziennie dążą do tego, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do czystej i bezpiecznej wody. To zadanie, które wymaga nieustannej troski, precyzji i zaangażowania. Każdego dnia, poprzez monitoring jakości wody, modernizację infrastruktury i edukację ekologiczną, pracownicy Wodociągów każdego szczebla starają się podnosić standardy życia, dbając o najważniejszy zasób – czystą wodę dla wszystkich. Aktualnie w Katowickich Wodociągach pracuje 699 osób.

Spokój i dach nad głową

Także pracownicy Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dbają o wygodę mieszkańców. Działania KZGM dotyczą budynków, w których mieszkają tysiące katowiczan. W swoich zasobach miasto ma ponad 15 tys. mieszkań komunalnych, a w zakładzie zatrudnionych jest ponad 330 osób – to zarówno osoby, które pracują w biurze i pomagają mieszkańcom w kwestiach administracyjnych, jak i stanowiska pomocnicze i obsługi. Pracownicy zajmują się m.in. dbaniem o stan techniczny budynków oraz przestrzeń wokół nich. Reagują także na bieżąco na zgłoszenia mieszkańców. W ramach swoich codziennych zadań tworzą ponadto bardzo artystyczne elementy – przykładem mogą być drzwi przy ul. Mikołowskiej 11 wykonane przez dwóch pracowników KZGM.

Utrzymanie czystości i porządku w mieście

Pracownicy komunalni zajmują się bardzo różnymi zadaniami. Drużyna Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu czystości i porządku w naszym mieście. Codziennie wkłada ogromny wysiłek w opróżnianie pojemników na odpady, dbając o to, by śmieci nie kumulowały się na ulicach i nie zagrażały środowisku. Dodatkowo, ich praca obejmuje także zagospodarowanie odpadów. To wymaga zarówno sprawnego sortowania, jak i przetwarzania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. Dbają również o czystość ulic. W okresach zimowych ich praca nabiera jeszcze większego znaczenia. Odśnieżanie ulic staje się nie tylko kwestią wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa dla mieszkańców. Pracownicy komunalni często pracują w trudnych warunkach atmosferycznych, aby zapewnić przejezdność dróg i bezpieczeństwo pieszych.

Ich praca jest niezwykle ważna dla funkcjonowania miasta i dla komfortu życia mieszkańców. Dzięki ich wysiłkowi możemy cieszyć się czystymi ulicami, bezpiecznymi chodnikami i bardziej przyjaznym środowiskiem. Oprócz zadań w terenie służą swoją wiedzą w Gminnych Punkach Zbiórek Odpadów, gdzie katowiczanie mogą przywozić odpady problematyczne. W swoich szeregach MPGK ma także specjalnego pracownika – to bebok Hasik, który wita odwiedzających punkt przy ul. Bankowej. Katowickie beboki pojawiają się w miejscach ważnych dla miasta, a niewątpliwie MPGK i działania, które na co dzień prowadzi są istotne dla mieszkańców

Pielęgnacja zieleni miejskiej

Pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej dbają w szczególności o parki, skwery i przestrzenie zielone w mieście. Oprócz tego zajmują się także m.in. sadzeniem kwiatów na placach czy w rabatach umieszczonych w różnych częściach miasta. Dzięki temu Katowice wiosną i latem nabierają kolorów wielu gatunków kwiatów. Ich praca wymaga wiedzy o tym, jak dbać o roślinność, jakie wymagania mają poszczególne gatunki kwiatów, drzew czy krzewów. Wymaga to także pasji, ponieważ nierzadko muszą działać w trudnych warunkach, np. podczas wysokich czy niskich temperatur. Łącznie w ZZM pracuje ponad 220 osób, w tym ponad 170 pracowników fizycznych.

Komfort i bezpieczeństwo na miejskich drogach

Życie w mieście wymaga częstego przemieszczania się i pokonywania codziennie długich dystansów. O komfort i bezpieczeństwo podróży – niezależnie od wybranego środka transportu – dbają pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Kontrolują stan jezdni, chodników, dróg rowerowych, obiektów mostowych i realizują naprawy, gdy tylko zajdzie taka konieczność. Wśród ich zadań znajduje się też nadzorowanie sytuacji na drogach i kontrola sygnalizacji świetlnej, by ruch był płynniejszy, co pozwoli mieszkańcom oszczędzić czas. Wykorzystywany jest do tego system ITS, nadzorowany przez pracowników Centrum Sterowania Ruchem. Pracownicy MZUiM odpowiadają również za ruch w tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka, którym każdego dnia poruszają się tysiące katowiczan i mieszkańców całej aglomeracji. Ich rolą jest umożliwienie komfortowego przejazdu i zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników tej kluczowej infrastruktury.

Do codziennych zadań MZUiMu należy ponadto dbałość o oznakowanie (nie tylko pionowe znaki, ale też te wymalowane na jezdni, jak choćby pasy dla pieszych), utrzymanie czystości przystanków czy centrów przesiadkowych. Realizują też duże inwestycje budowlane, jak m.in. prowadzona obecnie budowa i modernizacja 5 mostów i kładek dla pieszych.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów nie ogranicza się jednak tylko do swoich obowiązków, ale jest cały czas w gotowości, by pomagać miastu i jego mieszkańcom również w sytuacjach kryzysowych, jak to miało miejsce m.in. wtedy, gdy doszło do wybuchu gazu w Szopienicach, przy ul. Bednorza.

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej – czas na zasłużone podziękowania

Obchody Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej są doskonałą okazją, aby zwrócić uwagę na trud i poświęcenie tych pracowników. Warto w tym dniu szczególnie docenić ich pracę, która pomimo swojej kluczowej roli dla społeczeństwa, często pozostaje niewidoczna i niedoceniana. Dzień ten jest również momentem, aby promować szacunek i świadomość wśród mieszkańców o znaczeniu czystości i porządku w przestrzeni publicznej.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024