Silesion.PL

serwis informacyjny

#NoweHistorie w relacjach pomiędzy inwestorami, a służbami konserwatorskimi.

Uczestnicy grupy roboczej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków rozpoczął przygotowania do III Kongresu Konserwatorów Polskich. Kongres odbywa się raz na 10 lat, dlatego uznawany jest za wydarzenie wysokiej rangi, w czasie którego tworzy się unikalna szansa na kształtowanie poglądów społeczności konserwatorskiej. 

Obrady plenarne odbędą się w październiku 2025 roku. Decyzją Zarządu Głównego SKZ powołano 19 eksperckich zespołów tematycznych (panele dyskusyjne), które w 2024 roku, w dobranych gronach przeprowadzą wnikliwą analizę zagadnień, które uznano za najważniejsze, wymagające szybkich, czasem radykalnych działań. Postulaty przygotowane przez zespoły będą przedmiotem kongresowej debaty. 

Jako Zarząd Główny SKZ widzieliśmy, w szczególności na przestrzeni ostatnich lat, postępujące problemy w skutecznej ochronie zabytków i narastającą niechęć do inwestowania w taką tkankę, dla której czas nie jest miłosierny. Przyszłoroczny Kongres jest dobrą okazją, aby wspólnie z uczestnikami Kongresu przedyskutować wypracowane przez 19 zespołów eksperckich postulaty i obrać nowy kierunek. – mówi Jacek Rulewicz, Prezes ZG SKZ.

Przewodnictwo zespołu ekspertów zatytułowanego „Relacja Inwestor – Służby Konserwatorskie” objęła Jadwiga Kosińska dyrektor projektu w Stocznia Cesarska Development  – spółki będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 

Dialog między tymi dwoma podmiotami ma kluczowe znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego oraz skutecznego prowadzenia projektów inwestycyjnych – mówi Jadwiga Kosińska. Brak dialogu zdecydowanie działa na niekorzyść zarówno substancji historycznej, jak i możliwości realizacji inwestycji. Dlatego cieszę się, że jest chęć do rozmów i wierzę, że na te postulaty czeka nie tylko cała branża nieruchomości, ale również sami konserwatorzy.

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyło się pierwsze spotkanie grupy eksperckiej „Relacja inwestor – służby konserwatorskie” we wnętrzach zrewitalizowanej Fabryki Norblina w Warszawie. Zadaniem grupy eksperckiej jest wypracowanie postulatów poprawiających relacje między inwestorami, a służbami konserwatorskimi. Podczas pierwszego spotkania grupy eksperckiej “Relacja inwestor – służby konserwatorskie” przedstawiono dwa case study rewitalizacji przestrzeni Stoczni Cesarskiej i Fabryki Norblina, w kontekście związanych z nimi aspektów współpracy konserwatorskiej. Ponadto omówiono istotę dialogu między podmiotami oraz wytyczono kierunki dalszych prac. Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu na terenie Stoczni Cesarskiej, a trzecie i zarazem ostatnie odbędzie się w przeddzień Kongresu Deweloperskiego w Krakowie.

Do współpracy w ramach grupy zaproszono przedstawicieli służb konserwatorskich, właścicieli rewitalizowanych obiektów, firmy wykonawcze oraz osoby z grona naukowego. – Zależało nam na możliwie dużej ilości różnych perspektyw i doświadczeń, aby postulaty w jak największym stopniu odzwierciedlały obecną sytuację środowiska – mówi Jadwiga Kosińska. Cieszymy się, że wspólnie jesteśmy częścią tak ważnego projektu dotyczącego ochrony konserwatorskiej, którym jest dialog pomiędzy inwestorem, a służbami konserwatorskimi. 

Z uwagi na fakt, iż znakomita większość Inwestorów to firmy deweloperskie, do współpracy zaproszono Polski Związek Firm Deweloperskich. Pomysł spotkań w ramach takiego szerokiego dialogu, zainicjowany przez SKZ i Stocznię Cesarską, przyjęliśmy z ogromnym entuzjazmem. Myślę, że ta inicjatywa ma duży potencjał do tego, żeby wypracować wzorce i modele współpracy w – nierzadko trudnych – relacjach między służbami konserwatorskimi, a inwestorami. Liczymy więc na konstruktywny dialog w tym obszarze, który ostatecznie doprowadzi również do przełamania strachu przed inwestycjami w zabytkową tkankę. mówi Przemysław Dziąg, Dyrektor działu prawnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024