Silesion.PL

serwis informacyjny

Pożar składowiska odpadów z chemikaliami w Siemianowicach Śląskich

Duży pożar, który wybuchł na terenie składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich, budzi obawy mieszkańców oraz generuje intensywne działania służb ratowniczych. Według wstępnych informacji, pożarem objęte są pojemniki zawierające potencjalnie niebezpieczne substancje, co wywołuje pojedyncze eksplozje i powoduje trudności w opanowaniu sytuacji.

Kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej zaangażowanych jest w gaszenie ognia na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych. Słup czarnego dymu widoczny jest na znacznym obszarze, co wzbudza zaniepokojenie w okolicznych miejscowościach.

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie informuje, że płoną pojemniki zawierające rozpuszczalniki i plastik. Zaleca się mieszkańcom zachowanie ostrożności oraz przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach.

Prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech, podkreśla, że choć obawa o zdrowie i życie mieszkańców jest uzasadniona, na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla nich. Jednocześnie przypomina o długotrwałych działaniach podejmowanych w sprawie składowiska odpadów, które od kilkunastu lat stanowi problem dla miasta.

W związku z pożarem, uruchomiono monitoring powietrza, a instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo podjęły działania w celu minimalizacji skutków dla mieszkańców. Jednakże apeluje się o zachowanie ostrożności i przestrzeganie instrukcji służb.

Wojewoda śląski, Marek Wójcik, podkreśla, że mimo niepokojącej sytuacji, analiza danych dotyczących stanu powietrza nie wykazała istotnego wzrostu stężeń substancji niebezpiecznych. Zwraca uwagę na prowadzenie bieżącego monitoringu oraz apeluje o pozostanie czujności.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do mieszkańców okolicznych miejscowości, zalecając im unikanie zbliżania się do miejsca pożaru oraz pozostanie w domu. Alert ten obejmuje szereg miast i gmin na obszarze Śląska.

Sygnalizowany pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich wymaga skoordynowanej akcji służb ratunkowych oraz świadomej reakcji mieszkańców. Warto zachować czujność i przestrzegać instrukcji udzielanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024