Czytasz: KZK GOP postawiony w stan likwidacji

KZK GOP postawiony w stan likwidacji

Zgromadzenie KZK GOP przyjęło uchwałę w sprawie postępowania likwidacyjnego KZK GOP.

KZK GOP został założony w 1991 roku. Właśnie został postawiony w stan likwidacji. Od 1 stycznia za komunikację publiczną będzie odpowiadać Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Po jednogłośnym przyjęciu przez członków Zgromadzenia KZK GOP uchwały w sprawie postępowania likwidacyjnego związku, wybrano komisję likwidacyjną. W jej skład wchodzą: zastępca przewodniczącego zarządu KZK GOP Marek Kopel - przewodniczący, główny księgowy KZK GOP Bartłomiej Gocek – zastępca przewodniczącego, naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw pracowniczych - Grażyna Bogacz – sekretarz.

Dotychczasowy przewodniczący zarządu KZK GOP Roman Urbańczyk poinformował o złożeniu rezygnacji ze stanowiska, co skutkuje również odwołaniem całego zarządu z dniem 28 grudnia. Podsumował również czteroletnią kadencję. W ostatnim czasie, jak przyznał, najważniejszą kwestią było przekazanie realizacji wszystkich zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W przyszłym roku na organizację transportu zbiorowego zostanie przeznaczone 949 mln zł – to największe wydatki Metropolii w 2019 roku.

Czytaj więcej