Czytasz: Zostać juhasem. Albo bacą
19 października egzamin czeladniczy w zawodach baca i juhas.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w czwartek, 19 października 2017 roku, w Myślenicach odbędzie się część teoretyczna egzaminu czeladniczego w zawodach baca i juhas. Do egzaminu czeladniczego przystąpi 16 kandydatów w zawodzie juhas, 19 osób będzie zdawało egzamin czeladniczy w zawodzie baca.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest jedyną organizacją w Polsce, która potwierdza kwalifikacje czeladnicze oraz mistrzowskie w zawodach baca i juhas.

Starania o utworzenie komisji egzaminacyjnej trwały od 2009 roku. Izba zawnioskowała wówczas o wpisanie obu profesji - bacy i juhasa - na listę zawodów. W lipcu 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania. Baca został sklasyfikowany w grupie "Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej", natomiast juhas w grupie "Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej". Pierwszy egzamin czeladniczy odbył się w 2013 roku - zdawało go 19 kandydatów, w tym 1 kobieta!

Do tej pory w latach 2013-2017 w katowickiej Izbie Rzemieślniczej potwierdzono kwalifikacje zawodowe pięciu juhasom (wszyscy zdawali egzamin czeladniczy) oraz 83 bacom (79 egzaminów czeladniczych oraz 4 egzaminy mistrzowskie).

Podczas egzaminu praktycznego, który obywa się 17 i 18 października w Bacówce Pana Kazimierza Furczonia w Leśnicy (Nowy Targ) kandydaci będą musieli ostrzyc i wydoić owce oraz zrobić ser. Nadzór nad egzaminem praktycznym sprawują Pan Piotr Kohut (baca z Koniakowa) oraz Pan Kazimierz Furczoń (baca z Leśnicy). Podczas części teoretycznej, która odbędzie się 19 października 2017 roku o godzinie 10:00 w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach (ul. Zbrojowa 18) kandydaci napiszą test z zakresu technologii wyrobu serów, ochrony środowiska, prawa pracy czy podstaw działalności gospodarczej. Egzamin Baca - to jest egzamin państwowy, a uzyskany dyplom jest uznawany w całej Unii Europejskiej.

Zakończenie egzaminu oraz ogłoszenie wyników nastąpi około godziny 15:00.

Czytaj więcej