Czytasz: X Krajowy Konkurs Energetyczny rozstrzygnięty! [ZDJĘCIA]

X Krajowy Konkurs Energetyczny rozstrzygnięty! [ZDJĘCIA]

Tegoroczna, jubileuszowa edycja konkursu odbyła się pod hasłem "Wszystko zależy od energii!"

Do udziału w tegorocznej, dziesiątej już edycji konkursu energetycznego została zaproszona młodzież urodzona w latach 1996 – 2003. Najważniejszym przesłaniem organizatorów konkursu jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze. Konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie i nieszablonowo.

Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Konkurs daje młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów współczesnej energetyki. Organizatorzy za cel postawili sobie rozbudzanie pasji poznawczych i badawczych wśród młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania racjonalnym zarządzaniem energią i środowiskiem.

Zadaniem uczestników konkursu było nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z dziesięciu zaproponowanych tematów w dwóch kategoriach wiekowych. Szczególnie wysoko oceniane było niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia.

Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na konkurs zostały poddane ocenie przez jury złożone z osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawował mgr inż. Edward Słoma - dyrektor Departamentu Regulacji i Współpracy Instytucjonalnej PGNiG TERMIKA S.A. Jury konkursu przewodniczył dr inż. Andrzej Nehrebecki, ekspert energetyczny. Autorką projektu jest dr Halina Rechul.
Skład Jury obejmował: dr Justynę Zabawę z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ewę Kossak - głównego specjalistę z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii, dr hab. inż. Michała Tomaszewskiego, profesora Politechniki Opolskiej oraz dr inż. Andrzeja Mroczkowskiego ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać tytuły Laureata X Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko następującym osobom:
w grupie młodzieży młodszej:
• Weronice Kozieł za syntetyczne przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z szeroko rozumianą energetyką oraz przytoczenie ciekawych przykładów i nietypowych metod pozyskiwania energii elektrycznej, co istotnie podnosi walory popularyzacyjne pracy,
• Aleksandrze Marii Oto za wyjątkowe dopracowanie pracy pod względem koncepcyjnym, logicznym i redakcyjnym, dzięki czemu nabiera ona znaczących walorów poznawczych i edukacyjnych,

w grupie młodzieży starszej:
• Radosławowi Horbikowi za rzetelne zaprezentowanie aktualnych trendów rozwojowych polskiej elektroenergetyki ze szczególnym uwzględnieniem produkcji energii z OZE, poparte analizą SWOT i przekonującym przeglądem literatury,
• Jakubowi Ochmannowi za wieloaspektowe podejście eksperckie bez preferowania określonych technologii oraz podjęcie problematyki ogrzewnictwa, gazu, energetyki jądrowej i świadomego użytkowania energii.

Organizatorami Konkursu są:

  • Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia
  • Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
  • Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach.
    Partnerem strategicznym Konkursu jest Gmina Jaworze k. Bielska-Białej. Organizatorem Gali finałowej konkursu oraz Partnerem strategicznym projektu jest Park Przemysłowo – Technologiczny Ekoenergia – Efektywność.

Zobacz zdjęcia: