Czytasz: Wygraweruj swój rower w Mysłowicach

Wygraweruj swój rower w Mysłowicach

Kolejna akcja znakowania rowerów. Przyjdź w sobotę do Parku Słupna w Mysłowicach.

Bezpłatna akcja polegać będzie na oznakowaniu roweru przez policjantów lub strażników miejskich poprzez wygrawerowanie niepowtarzalnego numeru oraz umieszczenie jednośladu w rejestrze oznakowanych rowerów powadzonym przez Komendę Miejską Policji w Mysłowicach.

Dodatkowo rower zostaje oznakowany poprzez naklejenie na ramę nalepki „Uwaga Rower Oznakowany” od zewnętrznej strony kierownicy lub w miejscu wskazanym przez właściciela roweru. Oznaczenie (grawer) powoduje zmiany w strukturze materiału, dzięki czemu można je wykrywać nawet po zatarciu znaków na powierzchni. Po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego.

Aby zabezpieczyć swój jednoślad wystarczy pojawić się w Parku Słupna w Mysłowicach w godzinach 14.00 – 18.00 podczas koncertów organizowanych na półmetek wakacji.

Do akcji mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miasta, dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodzica lub opiekuna prawnego - w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

CIĄG DALSZY ZNAKOWANIA JUŻ WE WRZEŚNIU

Kolejna bezpłatna akcja znakowania rowerów odbędzie się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 4 września br. na Rynku oraz podczas tegorocznych Dożynek Miejskich 10 września br. w dzielnicy Wesoła.

Organizatorami akcji są Urząd Miasta Mysłowice, Straż Miejska Mysłowice oraz Komenda Miejska Policji w Mysłowicach.

Czytaj więcej