Czytasz: Od Nowego Roku łatwiej wyciąć drzewa na własnej działce

Od Nowego Roku łatwiej wyciąć drzewa na własnej działce

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach.

!!! Z OSTATNIEJ CHWILI: Sejm zaostrzył prawo dot. wycinki drzew !!!


 

AKTUALIZACJA: Wycinka drzew: Kolejne zmiany w przepisach?

Komisja chce kolejnych zmian w projekcie PiS ws. wycinki drzew

Sejmowa komisja środowiska pozytywnie zaopiniowała kolejne zmiany w projekcie noweli PiS dot. wycinki drzew na prywatnym gruncie. Jena z nich usuwa z projektu nowelizacji krzewy, co skutkować będzie, że nowe prawo odnosić się będzie wyłącznie do drzew.


AKTUALIZACJA:

CZYTAJ KONIECZNIE: Wycinka drzew 2017 do woli?

Mordowanie drzew trwa. Bo jak inaczej nazwać wycinkę wokół zabytkowej wieży na Giszowcu. Z tzw. lex Szyszko skorzystała właścicielka terenu. Sosny, buki i brzozy zniknęły w kilka minut. Rosły kilkadziesiąt lat. -> Wycinka drzew 2017 w Katowicach - Giszowcu [ZDJĘCIA]

"Rozporządzenie dotyczące gniazdowania ptaków może powstrzymać wycinkę drzew"? -> CZYTAJ WIĘCEJ

Zostanie wniesiona poprawka do ustawy dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach - zapowiedział we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, poprawka uniemożliwi wycinanie drzew w większych zespołach po to, by tworzyć podstawy dla inwestycji. -> CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ KONIECZNIE: Wycinka drzew NOWE PRZEPISY 2017: Będzie zmiana w wycince drzew?

AKTUALIZACJA: Wycinka drzew NOWE PRZEPISY 2017: "Kto posadził, ma prawo wyciąć i dokładnie wie, co z tym drzewem ma zrobić" - mówi minister środowiska

Jest jednak warunek - usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

AKTUALIZACJA: Wycinka drzew NOWE PRZEPISY 2017: Gminy najlepiej wiedzą, w jaki sposób dbać o zieleń

Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Nowe prawo upraszcza też regulacje dotyczące wycinki drzew oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wycinka drzew NOWE PRZEPISY 2017: Ślą pisma. Nie dowierzają zasadom nowej wycinki

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. Według posłów PiS, którzy byli autorami noweli, stanowiło to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości.

CZYTAJ TAKŻE: Wycinka drzew NOWE PRZEPISY 2017: Szyszko: W pełni popieram nowe przepisy

Zdaniem posłów stosowanie tak restrykcyjnych przepisów nie spełniało swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydawały stosowne organy, były pozytywne i zezwalały usunięcie drzewa czy krzewu.

CZYTAJ TAKŻE: Usuwanie drzew i krzewów - PYTANIA i ODPOWIEDZI

 

Wycinka drzew NOWE PRZEPISY 2017

Nowela podwyższa m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń na wycinkę drzew będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

Wycinka drzew NOWE PRZEPISY 2017 ile to kosztuje?

Nowe przepisy umożliwią też gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Nie będą one mogły przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów. Przy ustalaniu opłaty ma nie być też brany pod uwagę współczynnik lokalizacji. (PAP)

Wycinka drzew NOWE PRZEPISY 2017 - zobacz memy:

Wycinka drzew 2017 w Katowicach:

Czytaj więcej