Czytasz: Terytorialsi na Śląsku!
Spełnia się marzenie posła Waldemara Andzela. Trwa nabór do WOT. Będą szkolenia.

Trwa nabór do 13. Brygady Obrony Terytorialnej, która ma objąć swoim działaniem Śląsk. Pierwsze szkolenia rozpoczną się jeszcze tej jesieni w Gliwicach. Kolejne Wojska Obrony Terytorialnej będą formować się w Cieszynie, Raciborzu i Częstochowie. 

Nabór prowadzony jest na terenie całego województwa. W pierwszym etapie wszyscy będą przypisani do batalionu gliwickiego, gdzie rozpoczną szkolenie. W miarę tworzenia kolejnych oddziałów, będą sukcesywnie delegowani do batalionów właściwych miejscu zamieszkania.

Poseł Waldemar Andzel dla Silesion.pl o Wojskach OT

Kim są terytorialsi?

Z dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej żołnierze otrzymują tytuł „Żołnierza Obrony Terytorialnej”. Czas trwania służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Terytorialną służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Kto może wstąpić?

Po pozytywnym przejściu kwalifikacji ochotnik poddany zostanie szkoleniu, które odbywać się będzie w cyklu weekendowym raz lub dwa razu w miesiącu. Szkolenie w WOT realizowanie będzie w ramach trzyletniego cyklu szkolenia podzielonego na trzy roczne etapy. Zakończy się egzaminem.

Szkolenie, szkolenie i jeszcze raz szkolenie 

W pierwszym roku realizowane będzie szkolenie podstawowe 
w ramach drużyny. Szkolenie to obejmować będzie strzelanie, taktykę, zajęcia w terenie – topografię, ochronę i obronę obiektów, rozpoznanie, wychowanie patriotyczne oraz wychowanie fizyczne. Oprócz szkolenia w weekendy przewidziane są ćwiczenia poligonowe, trwające co najmniej tydzień, które organizowane będą w lipcu i sierpniu na obiektach szkoleniowych ośrodków szkolenia poligonowego.

Nieoficjalnie mówi się o specjalizacji wojsk OT. Kompanie gliwicka i częstochowska zostaną przystosowane do działania w miastach. Odział cieszyński ma być gotowy do prowadzenia działań w górach.

Czytaj więcej