Czytasz: Ważni goście ECC w Katowicach. Wiemy, kto przyjedzie

Ważni goście ECC w Katowicach. Wiemy, kto przyjedzie

Wpływowi politycy i biznesmeni wśród gości IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

 

Reprezentanci Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, prezesi największych firm, przedstawiciele instytucji finansowych i samorządów, liderzy opinii – za niecałe dwa tygodnie spotkają się na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (European Economic Congress – EEC). Z perspektywy swoich doświadczeń, dyskutować będą o biznesie i gospodarce w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Od 10 do 12 maja br., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) – trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy i świata. Organizatorzy zaprosili do udziału w dyskusjach praktyków z bogatymi doświadczeniami w dziedzinie polityki i  gospodarki.

 Gośćmi tegorocznej edycji Kongresu będą m.in.: 

 Reimer Böge

 Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek grupy Europejskiej Partii Ludowej. Ukończył studia na Uniwersytecie w Kilonii (University of Kiel) z tytułem inżyniera. W 1975 r. został niezależnym rolnikiem i członkiem Związku Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDU). Swoją karierę w Parlamencie Europejskim rozpoczął w 1989 r. jako członek Komisji Budżetowej, której przewodniczył w latach 2007-2009 po wcześniejszym, siedmioletnim okresie pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego. W 2004 roku pełnił stanowisko sprawozdawcy generalnego PE w sprawie ram finansowych na lata 2007-2013, później także był sprawozdawcą podczas ich wdrażania. W 2013 roku pełnił analogiczną funkcję w sprawie ram finansowych na lata 2014-2020. W 2017 roku został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej I Klasy za polityczne zasługi dla Niemiec.

 Jos Delbeke

 

Dyrektor generalny ds. działań w dziedzinie klimatu Komisji Europejskiej od 2010 roku. Ukończył studia na Uniwersytecie w Leuven (University of Leuven) z tytułem doktorskim. W 1985 r. pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, po roku rozpoczął karierę w strukturach Komisji Europejskiej. Odpowiada za kształtowanie międzynarodowej strategii UE dotyczącej zmian klimatu i przez wiele lat był głównym negocjatorem Komisji Europejskiej na konferencjach klimatycznych ONZ. W 2009 r. czynnie uczestniczył w negocjacjach dotyczących unijnego pakietu środków polityki w zakresie zmian klimatycznych i energetyki prowadzonych w Parlamencie Europejskim i w Radzie.  Był jednym z głównych uczestników procesu opracowywania prawodawstwa UE dotyczącego samochodów i paliw, systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), jakości powietrza, emisji z dużych instalacji przemysłowych oraz chemikaliów (REACH). Od 2013 r. prowadzi wykłady na temat europejskiej i międzynarodowej polityki ochrony środowiska na Uniwersytecie w Leuven. Jako ekonomista zawsze podkreślał, jak dużą rolę w polityce ochrony środowiska odgrywają instrumenty rynkowe oraz analiza kosztów i korzyści. W 2015 r. wydana została książka „EU Climate Policy Explained” („Zrozumieć unijną politykę przeciwdziałania zmianom klimatu”), której jest współautorem.

 Mikuláš Dzurinda

 Prezes Wilfried Martens Centre for European Studies, think tanku Europejskiej Partii Ludowej (EPP), premier Słowacji w latach 1998-2006. Ukończył studia w Wyższej Szkole Transportu i Telekomunikacji w Żylinie (College of Transport and Communications in Žilina) z tytułem kandydata nauk (doktorskim). Pracował w Instytucie Badań nad Transportem (VÚD) w Żylinie jako analityk ekonomiczny (1979-1988). Później był dyrektorem sekcji technologii informacyjnych w regionalnej dyrekcji Kolei Czechosłowackiej (ČSD) w Bratysławie. Karierę polityczną rozpoczął w 1990 roku. Po objęciu funkcji premiera wprowadził daleko idące reformy, które umożliwiły Słowacji rozpoczęcie procesu przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w którym aktywnie uczestniczył od samego początku. W 2007 r. został laureatem Międzynarodowej Nagrody F.A. Hayek w zakresie reform i zwalczania biurokracji.

 Maroš Šefčovič

 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, wcześniej komisarz ds. edukacji, kultury, szkoleń i młodzieży w latach 2009–2010, później ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji (2010–2014). Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bratysławie i Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Doktor nauk prawnych i doktor habilitowany prawa europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Studiował także na Uniwersytecie Stanforda w USA. Do 2004 pracował jako zawodowy dyplomata, m.in. w ambasadach w Zimbabwe i Kanadzie, był także ambasadorem w Izraelu. Do 2009 r. był stałym przedstawicielem Republiki Słowackiej przy Unii Europejskiej. W latach 2009-2010 pełnił funkcję komisarza ds. edukacji, kultury, szkoleń i młodzieży.

 Mirek Topolánek

 

Członek zarządu słowackiej firmy OSP Eustream, premier Republiki Czeskiej w latach 2006-2009, przewodniczący Rady Europejskiej w 2009 roku. Ukończył studia na Uniwersytecie Technicznym w Brnie (Brno University of Technology, BUT) z tytułem inżyniera. Karierę zawodową rozpoczął jako starszy projektant w zakładach automatyzacji i mechanizacji OKD Ostrava, później pełnił funkcję specjalisty ds. systemów pomiarowych i kontroli w Energoprojekt Praha. W latach 1991-2003 został dyrektorem wykonawczym, później prezesem zarządu w spółce VAE. W 1996 roku rozpoczął karierę polityczną jako członek parlamentu czeskiego. W 2009 roku, jako premier Republiki Czeskiej i Przewodniczący Rady Europejskiej, był gospodarzem pierwszego szczytu Eastern Corridor w Pradze. Po zakończeniu kariery w polityce aktywnie uczestniczy w działalnościach edukacyjnych i kontynuuje pracę zawodową w branży energetycznej. W 2011 roku został wybrany przewodniczącym Stowarzyszenia ds. Ogrzewania Lokalnego Republiki Czeskiej (ADH CR), a także pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Elektrowni Opatovice. W latach 2013-2014 pracował na stanowisku dyrektora ds. rozwoju i stosunków zewnętrznych w firmie NAFTA Bratislava. Od listopada 2014 r. pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju i spraw publicznych w OSP Eustream, a od 11 sierpnia 2015 r. – także członka zarządu.

 Wśród tematów wiodących dziewiątej edycji EEC są m.in: nowy pomysł na Europę

Przemiany polityczne w Unii; gospodarka po Brexicie oraz prawdopodobieństwo innych exitów; kryzys w postrzeganiu liberalnego kapitalizmu; hierarchia wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników; IV rewolucja przemysłowa – jak rozwijać przemysł z wykorzystaniem najnowszych technologii i w oparciu o digitalizację; inwestowanie w czasach niestabilności – ryzyko, bariery, odwaga, profity to tematy do dyskusji podczas ECC.

Areną spotkań, prezentacji i wymiany opinii będą gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz bezpośrednio z nim połączona Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”. Nowością tegorocznego EEC jest scena otwarta, na której odbywać się będą minidebaty, prezentacje i spotkania ze znanymi osobami.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 8 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.