Czytasz: Kościół w Ostropie ma 350 lat!

Kościół w Ostropie ma 350 lat!

Poznajcie historię tej niezwykłej świątyni.

Jubileusz 350-lecia kościoła pw. św. Jerzego w Ostropie stał się okazją, by zaprezentować jego malownicze wnętrze, przywrócone do świetności po wielu latach remontów i działań konserwatorskich, oraz by przedstawić historię i najnowsze wyniki badań nad tym obiektem.

Na wstępie uroczystości ks. Michał Wilner, proboszcz parafii, omówił prace remontowe kościoła oraz konserwatorskie i badawcze, przeprowadzone w latach 2008-2017. Były one możliwe dzięki dotacjom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Miasta Gliwice, od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z darowizn parafian.

Jerzy i Karol Boromeusz patronami kościoła

W konferencji naukowej, która odbyła się we wrześniu wzięli udział badacze nie tylko ze Śląska, ale także z Warszawy i Torunia: dr Piotr Górecki, mgr inż. arch. Anna Szadkowska OV, dr Grażyna Ruszczyk, mgr Aleksander Konieczny, dr Jerzy Gorzelik, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, dr inż. Antonina Żaba. Na wstępie zaprezentowano historię wsi Ostropa, tak mocno przez wieki związanej z Gliwicami, oraz historię kościoła pw. św. Jerzego. Przybliżono także sylwetki i historie obu patronów kościoła: św. Jerzego i św. Karola Boromeusza. W kolejnych referatach zaprezentowano wyniki badań dendrochronologicznych i badań malowideł, które przeprowadzone zostały w kościele w ostatnich latach i pozwoliły dokładniej określić datę jego powstania.

Bardzo ciekawa była prezentacja porównująca kościół w Ostropie z innymi kościołami drewnianymi w Polsce i w całej Europie. Górny Śląsk, włączając w to Opolszczyznę, jest niezwykłym regionem z dużą liczbą zachowanych kościołów drewnianych. Ciekawostką jest występowanie na Górnym Śląsku grupy budowli drewniano-murowanych, do których zalicza się także kościół w Ostropie, które mogą tworzyć osobny szlak turystyczny.

Kościół pełen ikon

Odrębną, niezwykle interesującą część konferencji stanowiły wystąpienia poświęcone ikonograficznemu wystrojowi kościoła, w tym w szczególności malowidłom nawy i prezbiterium oraz ołtarza głównego. Prelegenci przedstawili wzorce ikonograficzne i nowatorskie interpretacje poszczególnych malowideł, ujawniając ich głębokie odniesienia mieszczące się w nurcie XVII-wiecznej kontrreformacji: wiele z elementów wystroju kościoła, w tym m.in. drzewo dobrego i złego występujące na łuku tęczowym czy też obraz w ołtarzu głównym, było bezpośrednią odpowiedzią na rozwijającą się w tamtym czasie reformację i kontrreformację. Rozważania te pozwoliły odkryć pierwotne znaczenia poszczególnych wyobrażeń tych niezwykłych malowideł.

Ogromnym walorem konferencji był fakt, że odbywała się ona we wnętrzu kościoła, o którym była mowa. Na „żywo” więc można było zobaczyć elementy konstrukcyjne budowli, omawiane malowidła i detale wystroju.

Konferencji towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowano zarówno archiwalne fotografie świątyni i jego wnętrza, począwszy od lat 30. XX w., jak i elementy wyposażenia kościoła, które aktualnie nie są prezentowane w jego wnętrzu, oraz dokumenty związane z parafią. Znalazły się na niej m.in. rzeźby z belki tęczowej, srebrne paramenty liturgiczne oraz kronika parafii w Ostropie z lat 1807–1958.

Na obchody jubileuszowe złożyły się także inne wydarzenia: w sobotę odbyły się zajęcia dla dzieci poświęcone św. Jerzemu, patronowi kościoła, prowadzone przez dr Barbarę Firlę, wieczorem we wnętrzu kościoła koncert muzyki dawnej zespołu Extempore, a w niedzielę spektakl Teatru A „Pasja”. Obchodom towarzyszyły także wydarzenia religijne: uroczysta msza św. połączona z procesją z nowego kościoła parafialnego do starego kościółka drewnianego oraz nieszpory kiermaszowe.

Tysiąc osób odwiedziło wystawę

Z okazji jubileuszu kościoła wydany został folder poświęcony historii i obecnemu wyglądowi świątyni. Ponadto przygotowano liczne materiały upamiętniające jubileusz: m.in. pocztówki, kubki-szolki i ozdobne świece z jubileuszowymi wizerunkami. Przy tej okazji przed kościołem została ustawiona nowa tablica informacyjna dla turystów, zawierająca krótką historię kościoła i zdjęcia z jego wnętrza.

Wszystkie te wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem gości i mieszkańców Ostropy: wystawę w ciągu dwóch weekendów (23-24 wrzesień, 1 pażdziernika) zwiedziło prawie tysiąc osób! Publiczność dopisała także podczas pozostałych wydarzeń. Jest to znak, że odnowiony kościół pw. św. Jerzego został w pełni „przywrócony do życia” i – jak podkreślił na zakończenie obchodów ks. Michał Wilner – wskazanie, by w przyszłości pełnił on funkcje zarówno religijne, jak i kulturalne.

Czytaj więcej