Czytasz: Urlop wypoczynkowy. Ile dni nam przysługuje i kiedy można go wziąć?

Urlop wypoczynkowy. Ile dni nam przysługuje i kiedy można go wziąć?

20 czy 26 dni? W jednej turze czy na raty? A co z ekwiwalentem?

Urlop wypoczynkowy 2018. Kto go może dostać?

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy danego pracownika i dotyczy zatrudnionych na umowie o pracę. Jeśli pierwszy raz podejmujemy pracę w danym roku, prawo do urlopu uzyskujemy już po przepracowaniu jednego miesiąca, wtedy należy nam się 1/12 rocznego urlopu. Kolejne urlopy, przysługujące w następnych latach kalendarzowych, będą nabywane przez pracownika z góry.

Urlop wypoczynkowy 2018. Ile urlopu dostajemy?

Długość urlopu wypoczynkowego w danym roku zależy od stażu pracy. Wlicza się do niego wszystkie okresy zatrudnienia, ale także okresy nauki. Pracownika ma prawo do 20 dni urlopu, w przypadku, gdy jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni - w przypadku okresu powyżej 10 lat.

Jakie okresy nauki wlicza się do stażu pracy?

  • okres nauki w zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata;
  • okres nauki w średniej szkole zawodowej - 5 lat;
  • okres nauki w średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;
  • okres nauki w średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata;
  • okres nauki w szkole policealnej - 6 lat;
  • okres nauki w szkole wyższej - 8 lat.

Okresów nauki nie można ze sobą łączyć licząc staż pracy. W przypadku jednoczesnej nauki i pracy, to pracownik wybiera, który okres jest dla niego korzystniejszy i który woli uwzględnić w stażu pracy.

Urlop wypoczynkowy 2018. Jak długi może być urlop?

Co najmniej 14 dni kalendarzowych traktowanych jako jedną część urlopu - tyle w danym roku kalendarzowym musi wybrać pracownik. Ma jednak również prawo do całkowitego wykorzystania urlopu za jednym razem. Pracownik wnioskuje o przydzielenie urlopu do pracodawcy, a ten udziela ich zgodnie z własnym planem i możliwościami. Nie dotyczy to urlopu na żądanie. To 4 dni w każdym roku kalendarzowym (wpisane w pulę normalnych dni urlopowych), które pracownik ma prawo wykrozystać w przypadku nagłych zdarzeń losowych.

Urlop wypoczynkowy 2018. Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop to wynagrodzenie, jakie pracownik by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.