#historia powstań śląskich

Miał rozstrzygnąć o podziale pruskiego wówczas Górnego Śląska pomiędzy Niemcy i Polskę. I stało się, z korzyścią dla nas. W poniedziałek przypada 96. rocznica plebiscytu.

Zmiana kategorii na: Wybory
Tak zmieniam