Czytasz: Święto Trzech Króli 6 stycznia: Kim byli Trzej Królowie?

Święto Trzech Króli 6 stycznia: Kim byli Trzej Królowie?

Święto Trzech Króli już 6 stycznia. Kim byli Trzej Królowie? Jakie dary przynieśli Trzej Królowie? Jak wyglądali Trzej Królowie?

6 stycznia 2019: Święto Trzech Króli

6 stycznia to w kościele katolickim Święto Objawienia Pańskiego, które potocznie nazywa się Świętem Trzech Króli.

Święto Trzech Króli to chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi. Jej historia opisana jest w Ewangelii Mateusza. Według niej, Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. Ale symbolem objawienia się Boga człowiekowi może być też Chrzest Chrystusa w Jordanie oraz Cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej. 

Kim byli Trzej Królowie? Jak Nazywali się trzej królowie?

Kim byli Trzej Królowie? Królowie nazywani są też mędrcami, wędrowcami, astrologami, a nawet magami. Przyjęło się, że było ich trzech i nazywali się Kacper, Melchior i Baltazar.

Ale tak naprawdę nie wiadomo, ilu ich było. Dwunastu, sześciu, a może dwóch? Ewangelia Mateusza nie podaje liczby. Ich imiona, czyli Kacper, Melchior i Baltazar są za to najpewniej wymysłem artysty z Rawenny, który tak nazwał figury na swojej mozaice. Królowie podążali za Gwiazdą Betlejemską, bo chcieli dojść do Betlejem i przekazać Jezusowi dary. W katolicyzmie, prawosławiu i w starożytnych Kościołach Wschodu uznawani są za świętych.

Kim byli Trzej Królowie, skąd pochodzili Trzej Królowie?

Kim byli Trzej Królowie? Niektórzy uważają, że mędrcy pochodzili z ludu Chaldejczyków, wygnanych z ziem żydowskich przez Persów sześć wieków wcześniej. Mogli pochodzić z Babilonii, o czym świadczyłoby ich zainteresowanie astrologią. Marco Polo, kiedy wędrował po Dalekim Wschodzie, słyszał opowieść o magach, którzy wyruszyli z Persji.

Co przynieśli Trzej Królowie?

Jakie dary przynieśli Trzej Królowie? Ewangelia Mateusza opowiada o cudzoziemcach, którzy ruszyli w podróż, aby pokłonić się nowo narodzonemu królowi żydowskiemu. Po drodze wstąpili na dwór Heroda. Ten usłyszawszy o królu, zobaczył w nim rywala i postanowił go zgładzić. Użył podstępu, mówiąc wędrowcom, że jak znajdą Jezusa, mają mu o tym donieść, by i on złożył mu pokłon. Ci zgodzili się i wyruszyli w dalszą drogę. Podczas snu otrzymali jednak wskazówkę, alby wracać do domu inną drogą. Tak też uczynili.

Jakie dary przynieśli Trzej Królowie? Jezusowi podarowali mirrę, kadzidło i złoto. Mirra i kadziło, były w tych czasach na wagę złota, a aromatyczną żywicę z rzadkich drzew, palili w swoich domach najbogatsi ludzie.

W co byli ubrani Trzej Królowie? Jak wyglądali trzej królowie?

Jak wyglądali Trzej Królowie? W co byli ubrani Trzej Królowie? Tego w co byli ubrani Trzej Królowie, ani jak wyglądali nie określa Ewangelia. Z pomocą może nam przyjść jedynie ikonografia, na podstawie której stworzono obraz Trzech Królów.

W myśl tego wizerunku Trzej Królowie byli ubrani w długie szaty, z koronami lub turbanami na głowach. Kacper przedstawiany jest najczęściej jako młodzieniec, Melchior jako starzec z siwą brodą, zaś Baltazar jako ciemnoskóry mężczyzna. Należy jednak pamiętać, że to jak wyglądali Trzej Królowie oraz w co byli ubrani Trzej Królowie to tylko twór ludzkiej wyobraźni, bowiem żadne religijne źródła tego nieprecyzują.

6 stycznia Święto Trzech Króli

 6 stycznia w kościele święci się kadzidło i kredę. Kadzidłem okadza się domy, by ustrzec je przed chorobami i nieszczęściami. Kredą zapisuje się na drzwiach wejściowych bieżący rok i trzy literki: K, M, B. Oznaczać mają imiona króli, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kościół radzi, by zapisywać C, M, B, co ma oznaczać skrót od łacińskiego „Christus Mansionem Benedicat”, czyli „Chrystus Mieszkanie Błogosławi”. Kilka wieków temu święciło się też złoto, którym potem dotykano całej szyi. Tym samym chroniono się przed chorobami. Tego dnia śpiewa się kolędy o trzech królach.

Relikwie trzech mędrców są przechowywane w katedrze w niemieckiej Kolonii.