Czytasz: Supertomograf w Instytucie Onkologii w Gliwicach

Supertomograf w Instytucie Onkologii w Gliwicach

Tomograf spektralny IQon Spectral będzie służył pacjentom gliwickiego Instytutu Onkologii.

Pracownia Tomografii Komputerowej w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach wyposażona została w najnowszej generacji sprzęt – tomograf spektralny IQon Spectral. To najnowocześniejsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Dzięki unikalnym możliwościom klinicznym zapewnia lepszą charakterystykę i wizualizację tkanek, z których zbudowane są struktury widoczne na obrazie.

Tomograf spektralny w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Fot. materiał prasowy IO

- System spektralnej tomografii komputerowej daje możliwości lepszej analizy obrazów TK i uzyskania dodatkowych informacji na temat tkanek prawidłowych i patologicznych. Pewne procesy patologiczne, w tym nowotwory, możemy zobaczyć łatwiej, więc jest mniejsze ryzyko, że te zmiany zostaną niezauważone – mówi prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz, z-ca dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki, kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach.

- Dzięki temu systemowi uzyskujemy więcej informacji i mamy nadzieję, że przełożą się one również na lepsze leczenie, nie tylko na diagnostykę - dodaje prof. Barbara Bobek-Billewicz.

 Dodatkowo system wyposażony jest narzędzie, który pozwala na uzyskanie obrazów praktycznie pozbawionych szumów, przy zachowaniu najlepszej rozdzielczości niskokontrastowej. Ma to szczególne znaczenie dla obrazowania organów miąższowych, gdzie różnice w gęstości tkanki zdrowej i zmian nowotworowych są bardzo niewielkie. Technologia IMR pozwala także na redukcję dawki promieniowania do 80 proc., co jest szczególnie ważne w kwestii bezpieczeństwa pacjenta.

Czytaj więcej