Czytasz: Sukces! Śląska uczelnia na Liście Szanghajskiej!

Sukces! Śląska uczelnia na Liście Szanghajskiej!

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, jako jedyna medyczna uczelnia z Polski i jedyna z województwa śląskiego, został uwzględniony w tegorocznym zestawieniu Academic Ranking of World Universities (ARWU)- znanym jako Lista Szanghajska.

W rankingu znalazło się tylko sześć polskich uczelni: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w pierwszej pięćsetce uczelni, natomiast w przedziale miejsc od 500 do 800 – obok Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach są także:  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Wrocławski.

Twórcy zestawienia pod uwagę biorą liczbę absolwentów i pracowników, którzy są laureatami Nagrody Nobla lub Medalu Fieldsa, liczbę najczęściej cytowanych naukowców (według Thomson Reuters), liczbę publikacji w czasopismach "Nature" czy "Science" oraz liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index). 

Historia powstania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego sięga kwietniau 1946 roku. Powstał wtedy Komitet Organizacyjny Śląskiej Akademii Lekarskiej. Analizowano wówczas możliwość współpracy z naukowcami Polskiego Wydziału Lekarskiego z Edynburga. Owa idea nie spotkała się z przychylnością dysputantów, stąd też zadecydowano stworzyć akademię na podstawie polskiej kadry profesorskiej. Obowiązki organizatorskie powierzono prof. Brunonowi Antoniemu Nowakowskiemu. Uczelnia ostatecznie została utworzona jako Akademia Lekarska w Bytomiu, rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 marca 1948 (weszło w życie 22 kwietnia1948), które również swą mocą mianowało prof. Nowakowskiego na pierwszego rektora akademii.

Zmiana nazwy uczelni ze Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nastąpiła 20 czerwca 2007 na mocy Ustawy z 30 marca 2007.

Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 1903. pośród wszystkich typów uczelni.

Choć wielu ekspertów uważa ranking szanghajskiego Uniwersytetu Jiao Tong za nietrafny, m.in. ze względu na przyjęte przez jego autorów kryteria faworyzujące te dziedziny, w których są przyznawane Nagrody Nobla, czy też dużą rolę publikacji w „Nature” czy „Science”, co działa na niekorzyść dziedzin humanistycznych i technicznych, obecność na tej prestiżowej liście jest absolutnym potwierdzeniem jakości kształcenia i pozycji uczelni w świecie. 

Czytaj więcej