Czytasz: Stowarzyszenie „Pro Silesia” rozpoczęło pracę

Stowarzyszenie „Pro Silesia” rozpoczęło pracę

Zastąpi dotychczasowe biuro regionalne woj. śląskiego w Brukseli.

Rozpoczynające pracę Stowarzyszenie Biznes–Nauka–Samorząd „Pro Silesia”, które zastąpi dotychczasowe biuro regionalne woj. śląskiego w Brukseli, będzie od niego sprawniejsze i mniej sformalizowane – przekonują koordynatorzy przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie ma m.in. reprezentować interesy regionalnego biznesu, nauki i samorządu w Brukseli.

Jak poinformował jeden z pomysłodawców „Pro Silesia”, członek zarządu woj. śląskiego i jeden z jego wiceprezesów Kazimierz Karolczak, stowarzyszenie zostało już zarejestrowane, a w środę członkowie zebrali się na walnym zebraniu.

Przyjęto na nim strategię i kierunki działania, a także budżet oparty o składki członkowskie województwa, miast, instytucji otoczenia biznesu i uczelni.

Pro Silesia ma pomóc przedsiębiorcom

- Głównym celem strategii jest budowa partnerstw na poziomie Komisji Europejskiej, szukanie porozumień z regionami, składanie wspólnych projektów, które pomogą przedsiębiorstwom woj. śląskiego sięgać po środki unijne – dla realizacji inwestycji i podejmowania prac badawczo-rozwojowych - zaznaczył Karolczak.

Zastrzegł, że budowanie takiej współpracy ma odbywać się w porozumieniu z uczelniami z regionu. - Często mamy do czynienia, kiedy śląskie firmy szukają wsparcia z uczelni spoza regionu – i odwrotnie, nasze uczelnie podejmują partnerstwa z firmami spoza województwa. Uważam, że ten potencjał warto budować na miejscu - wskazał członek zarządu woj. śląskiego.

Pytany o częste dotąd przy próbach aranżowania współpracy tego typu ograniczenia biurokratyczne, Karolczak uznał, że w konstrukcji stowarzyszenia „biurokracja w tego typu kontaktach jest ograniczona do minimum”. - Stąd też m.in. rezygnujemy z podejmowania koordynacji działań na poziomie urzędu marszałkowskiego, gdzie faktycznie procedur i formalności jest sporo, i schodzimy do poziomu stowarzyszenia - wyjaśnił.

Pro Silesia z biurem w Brukseli

- To dlatego biuro w Brukseli, które jest prowadzone przez województwo (zgodnie z niedawną uchwałą sejmiku proces likwidacji biura miał się rozpocząć 1 lipca br., a ma się zakończyć 31 października), będzie prowadzone przez to stowarzyszenie, żeby było łatwiej tego typu inicjatywy podejmować - podkreślił członek zarządu.

Wskazał też, że przedsiębiorstwa w stowarzyszeniu są reprezentowane przez instytucje otoczenia biznesu oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która zna oczekiwania inwestorów w regionie, także dlatego, aby łatwiej było przedstawiać oczekiwania środowisk gospodarczych samorządowcom i uczelniom czy instytucjom badawczym, m.in. na poziomie rady programowej stowarzyszenia.

Karolczak przekazał, że jest już propozycja składu rady programowej i są to „zacne nazwiska: rektorzy uczelni i prezesi instytucji otoczenia biznesu”. - Mamy też już propozycję, w jaki sposób ma wyglądać prowadzenie biura w Brukseli w porozumieniu z województwami małopolskim i opolskim i mamy informację, jak wyglądają obecne negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego – związane z połową okresu realizacji programu - zaznaczył.

- W tym zakresie chcemy się wpisać w działania; sięgnąć po środki na internacjonalizację przedsiębiorstw, pomagać przedsiębiorcom w sięganiu po te środki – właśnie w partnerstwie z naszymi regionalnymi uczelniami - wyjaśnił przedstawiciel samorządu woj. śląskiego. - To, co parę miesięcy temu mówiliśmy, że jest możliwe i w planach, zaczyna się realizować - dodał.

Prezesem prof. Banyś

Prezesem nowego stowarzyszenia został b. rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś; do zarządu, prócz Karolczaka, weszli prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony, a także prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek.

- To osoby, które mają kompetencje i reprezentują instytucje, które mogą wiele zrobić dla rozwoju regionalnego. Mam nadzieję, że będzie to teraz łatwiejsze, gdy spotkają się teraz w jednym miejscu – na jednej platformie współpracy - powiedział Karolczak.

Zapewnił też, że woj. śląskie deklaruje wolę dalszej współpracy z woj. małopolskim i opolskim w obrębie Domu Polski Południowej, który koordynował dotąd działalność trzech biur regionalnych. - Mamy propozycję wynajęcia wspólnego biura ze wspólnym sekretariatem; także zacieśniamy tę współpracę - podkreślił.

Uchwałę wyrażającą wolę utworzenia stowarzyszenia pod nazwą „Pro Silesia” i zawierającą projekt jego przyszłego statutu wojewódzki sejmik przyjął w lutym br. W uzasadnieniu tamtej uchwały napisano, ze celem stowarzyszenia będzie wspieranie współpracy na linii biznes-nauka-samorząd i dążenie do rozwoju działalności międzynarodowej tych podmiotów.

Zainteresowanie przystąpieniem do stowarzyszenia wyraziły już wówczas m.in. miasta: Sosnowiec, Rybnik, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytety Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska czy Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Partnerzy otoczenia biznesu to natomiast Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Katowicach SA.

Czytaj więcej