Czytasz: Stop przemocy wobec kobiet! Happening w Katowicach

Stop przemocy wobec kobiet! Happening w Katowicach

Pojawią się białe wstążki i balony oraz konsultacje ze specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

W piątek, 1 grudnia, na Placu Szewczyka przed Galerią Katowicką, odbędzie się happening przeciw przemocy wobec kobiet, organizowany przez Komendę Miejską Policji w Katowicach i Fundację Podaruj Nadzieję. Pojawią się białe wstążki i balony oraz konsultacje ze specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy domowej – wszystko po to, żeby okazać solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie doświadczających przemocy. Wolontariuszy i policjantki można będzie spotkać na Placu w godzinach od 12.00 do 16.00.

Międzynarodowa kampania „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” ma na celu wyeliminowanie wszelkich form łamania praw kobiet oraz podniesienie świadomości, że wszelkie formy przemocy – również ze względu na płeć - stanowią pogwałcenie praw człowieka. Zadaniem kampanii jest również wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy.

Właśnie dlatego policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i wolontariusze Fundacji Podaruj Nadzieję będą rozdawać przechodniom białe wstążki i balony na znak osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy i będą reagować, widząc przemoc wobec kobiet i dzieci.

Przed Galerią Katowicką pojawi się także stanowisko specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy, gdzie będzie możliwość zasięgnięcia porady ekspertów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej katowickiego MOPS, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. - Przyjdź, porozmawiaj, zapytaj… - zachęcają Organizatorzy.

Happening jest organizowany w ramach autorskiego programu profilaktycznego „Moc!Na Ty” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którego mottem są słowa Stanisława Jerzego Leca: "Własna niemoc jest tak niebezpieczna, jak cudza przemoc”.

Czytaj więcej