Czytasz: SRK: do sprawdzenia blisko 20 tys. wniosków o rekompensaty za utracony węgiel

SRK: do sprawdzenia blisko 20 tys. wniosków o rekompensaty za utracony węgiel

We wtorek SRK podała, że do zakończenia weryfikacji wniosków pozostało jeszcze „blisko 20 tys. wniosków”.

Blisko 20 tys. wniosków o 10-tysięczną rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla pozostało jeszcze do weryfikacji Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Spółka wskazuje, że w przypadku wielu pozostałych wniosków konieczne jest uzupełnianie danych.

Pod koniec stycznia SRK informowała, że dziennie rozpatruje ok. 900 wniosków, sygnalizując wolę zakończenia zasadniczej części prac przy ich weryfikacji do końca lutego. 

We wtorek SRK podała, że do zakończenia weryfikacji wniosków pozostało jeszcze „blisko 20 tys. wniosków”. Pracownicy spółki wskazali przy tym, że pozostałe do rozpatrzenia wnioski wymagają "żmudnej weryfikacji", a proces wydłuża konieczność uzupełniania wymaganych przez ustawę danych 

Z tej przyczyny codziennie pracownicy SRK dzwonią do kilkuset osób, a w szczególnych przypadkach spotykają się z zainteresowanymi w ich miejscach zamieszkania. Dokumentacja jest uzupełniana o niezbędne zaświadczenia. Zdarzają się wnioski podpisane przez osoby nieupoważnione do otrzymania rekompensaty.

 

„Proces ponownej weryfikacji to dodatkowa praca dla naszych pracowników” – podkreślił prezes SRK Tomasz Cudny.

 

„Każdy, kto przekazał wniosek, otrzyma od nas odpowiedź. Uzupełnianie wniosków służy właśnie temu, by osoby, które są uprawnione do rekompensaty dostały przysługujące im 10 tys. zł. Jeszcze raz podkreślam, że spółka posiada niezbędne na ten cel pieniądze” - zapewnił Cudny. 

Spółka podała we wtorek, że do tego dnia pozytywnie zweryfikowała w 2018 r. 10,5 tys. wniosków, a negatywnie - 9,7 tys. Od decyzji odmownych przysługuje odwołanie do właściwego sądu pracy w terminie 14 dni od momentu odebrania decyzji. 

Na SRK przypadła największa część rekompensat, wypłacanych na podstawie ubiegłorocznej ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Według wcześniejszych informacji SRK, wraz z Polską Grupą Górniczą, przyjęła ponad 175 tys. wniosków. 

W uzasadnieniu do przyjętej w październiku ubiegłego roku ustawy, która dała górniczym emerytom i rencistom, a także wdowom i sierotom po nich, prawo do rekompensat za utracony deputat węglowy, liczbę osób uprawnionych do tego świadczenia szacowano na ponad 235 tys. osób, a w ubiegłorocznym budżecie państwa zabezpieczono kwotę ponad 2,3 mld zł. 

Z końcem stycznia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski informował, iż weryfikacja wniosków odbywa się jeszcze tylko w SRK. Inne spółki (Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka) zakończyły już wypłatę rekompensat dla osób uprawnionych; pozostały tam wówczas jedynie jednostkowe przypadki. 

W połowie stycznia Ministerstwo Energii podało, że do tego czasu wypłacono ponad 190 tys. 10-tysięcznych rekompensat, z czego za pośrednictwem SRK - ponad 155 tys. osób (większość przed końcem 2017 r.). 

Z końcem stycznia wiceminister Tobiszowski mówił, że wypłaty rekompensat pochłoną prawdopodobnie mniej, niż przewidziane na ten cel w budżecie 2,3 mld zł. Sygnalizował, że zakończenie wypłat i rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w końcu marca br.

 Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla nie objęła tych wdów i sierot, które pobierają renty rodzinne nie po emerytach czy rencistach, ale po zmarłych pracownikach kopalń, w tym ofiarach wypadków górniczych. Rekompensat nie dostali także ci obecni emeryci i renciści, którzy utracili prawo do deputatu jeszcze jako czynni pracownicy. 

Jak podało w styczniu biuro prasowe resortu energii, rząd dostrzega i analizuje problem osób, które utraciły prawo do bezpłatnego węgla, nabyte gdy byli pracownikami kopalń, a także wdów i sierot po górnikach, którzy zginęli w pracy. Z końcem stycznia Tobiszowski sygnalizował, że trwa szacowanie grupy potencjalnych uprawnionych oraz analiza możliwości rozwiązania tej kwestii.(PAP)

Czytaj więcej