Czytasz: Śląskie pomoże ofiarom nawałnic!

Śląskie pomoże ofiarom nawałnic!

Pół miliona złotych na pomoc poszkodowanym chce przeznaczyć Zarząd Województwa Śląskiego. Ale to nie jedyne wsparcie z naszego regionu.

Zarząd Województwa Śląskiego wystąpił do Sejmiku Województwa z inicjatywą pomocy gminom w województwie pomorskim poszkodowanym w sierpniowych nawałnicach. Po uzgodnieniach z Zarządem Województwa Pomorskiego pomoc mają otrzymać Brusy i Sulęczyno.

- Gminy naszego województwa wielokrotnie były i są doświadczane przez kataklizmy. Wówczas każda pomoc jest potrzebna. Samorządność opiera się na solidarności, dlatego naszym obowiązkiem jest pomagać w tej wyjątkowo dramatycznej sytuacji – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Tylko w gminie Brusy po nawałnicy z 11 sierpnia br. ok. 600 rodzin poniosło straty w swoich domach. Szkody głównie dotyczą zerwania dachów, konstrukcji dachowych z pokryciami, przewróconych kominów, zniszczonych stropów w wyniku zalania, zamoczonych ścian i podłóg. Do teraz kilkadziesiąt rodzin nie posiada prądu. Agregaty z kolei generują wysokie koszty zakupu paliwa.

Zadecydują radni

Aby pomoc została przekazana, wymagana jest akceptacja Sejmiku Województwa Śląskiego. W tym celu Zarząd przygotował na najbliższą sesję, która odbędzie się 28 sierpnia br., projekt odpowiedniej uchwały. Zakłada ona udzielenie pomocy finansowej na łączna kwotę w wys. 500 tys. zł. na wsparcie osób i rodzin w gminach objętych pomocą. Największa pulę otrzymają najbardziej poszkodowane Brusy – 400 tys. zł, do Sulęczyna trafi 100 tys. zł.

pomagają też miasta 

Decyzje o pomocy poszkodowanym w nawałnicach deklarują także poszczególne samorządy. Rada miasta Częstochowy już zdecydowała o przekazaniu 50 tys. zł na likwidację skutków nawałnic, wichur, huraganów jakie dotknęły gminę Czersk. Podobną inicjatywę chcą podjąć niektóre śląskie miasta. W Rybniku radni mają przeznaczyć 100 tys. w czasie czwartkowej sesji. W Wodzisławiu Śląskim radni planują przeznaczyć  od 30 do 40 tys. zł w przyszłą środę. Za tydzień sesje odbędą się w Sosnowcu (100 tys. zł) i w Raciborzu (50 tys. zł). Dzień później w Chorzowie radni mają przekazać 50 tys. zł.

Czytaj więcej