Czytasz: Śląsk ma nowych profesorów

Śląsk ma nowych profesorów

Prezydent RP wręczył kilku naukowcom z naszego regionu tytuły profesorów nauk medycznych i społecznych.

Prezydent Andrzej Duda wręczył kilka dni temu w Belwederze akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Z woj. śląskiego dominowali lekarze.

 

Zdjęcia: Krzysztof Sitkowski KPRP

Andrzej TUKIENDORF otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Na co dzień jest kierownikiem Pracowni Biostatystyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach. Pracownia Biostatystyki prowadzi badania naukowe we współpracy z działami klinicznymi i naukowymi Centrum Onkologii-Instytutu w Gliwicach, a także z zakresu epidemiologicznych analiz makropopulacyjnych w obrębie woj. śląskiego.

Profesor nauk medycznych został także Tomasz URBANEK ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Posiada 3 specjalizacje: chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa i angiologia.

Wśród wyróżnień, które otrzymał, warto wymienić Nagrodę Międzynarodowej Unii Flebologicznej za najlepszy projekt badawczy dotyczący pracy naukowej z dziedziny flebologii. 

Jest członkiem szeregu krajowych, jak również międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym m.in.: Amerykańskiego Forum Żylnego.

Tytuł profesorski z rąk Prezydenta RP odebrał także Jerzy WYDMAŃSKI z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach. Prof. Wydmański pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Radioterapii. 

Zainteresowania kliniczne prof. Wydmańskiego są bardzo szerokie. Wiele uwagi poświęca leczeniu chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, raka płuca, piersi, prostaty i czerniaka skóry. 
Opracował m.in. wraz z zespołem oryginalny schemat leczenia dla chorych na nieoperacyjnego raka żołądka, który charakteryzuje niska toksyczność leczenia oraz miejscowa skuteczność. 

Jedynym "niemedycznym" profesorem w tym gronie jest Alina SZCZUREK-BORUTA z Uniwersytetu Śląskiego, która odebrała tytuł profesor nauk społecznych.

Prof. Szczurek-Boruta jest kierownikiem Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej UŚ. Zainteresowania badawcze pani profesor obejmują między innymi: studia nad problemami pogranicza polsko-czeskiego, w tym sieć instytucji oświatowych, problematykę interakcji między nauczycielem i uczniem, edukację szkolną realizowaną w społecznościach wielokulturowych, zadania rozwojowe młodzieży oraz edukacyjne wyznaczniki ich wypełniania, jak również pedagogikę międzykulturową.

Czytaj więcej

 

Komentarze
To cię zainteresuje