Czytasz: Rybnik chce rozbudować infrastrukturę rowerową

Rybnik chce rozbudować infrastrukturę rowerową

Przy prawie 10 mln zł unijnego wsparcia rybnicki samorząd planuje rozbudować infrastrukturę rowerową i zwiększyć funkcjonalność trzech miejsc przesiadek.

To jedno z działań miasta wpisujących się w tamtejszy plan zrównoważonej mobilności.

Zapisy planu miasto stara się wdrażać od chwili jego przyjęcia w lutym ub. roku. Chce m.in. w różny sposób przekonywać jak najwięcej osób do korzystania z transportu zbiorowego, chodzenia czy korzystania z rowerów – zamiast samochodów. 

Pod kątem sfinansowania części ułatwiającej to infrastruktury miasto przygotowało unijny projekt – uzgodniony z pozostałymi samorządami zachodniej części woj. śląskiego. Zgłosiło go do ubiegłorocznego naboru dotyczącego transportu miejskiego w tzw. subregionie rybnickim. Pieniądze z tego źródła mogą wspierać np. zakupy niskoemisyjnych autobusów czy budowę węzłów przesiadkowych. 

Jak wynika z piątkowej informacji miasta, otrzymane właśnie dofinansowanie trafi na siedem różnych przedsięwzięć (w obrębie jednego projektu). Trzy z nich zakładają rozbudowę istniejących miejsc przesiadek pod kątem głównie ruchu rowerowego (a także budowy miejsc parkingowych czy miejsc wysiadania z samochodów). Pozostałe dotyczą dróg poruszania się rowerzystów. Miasto chciałoby zrealizować wszystkie jeszcze w tym roku. 

Jedna z inwestycji dotyczy „centrum przesiadkowego Paruszowiec”, planowanego przy przystanku kolejowym w dzielnicy o tej nazwie. Zaprojektowano tam m.in. budowę tunelu pieszo-rowerowego łączącego dwie strony nasypu kolejowego, wiatę dla rowerów, miejsca parkingowe dla samochodów, a także zieleń, oświetlenie i monitoring. 

Władze miasta prowadziły w ostatnich dniach przetarg na wykonanie tych szacowanych na niespełna 2,8 mln zł netto prac. W czwartek poinformowały o unieważnieniu postępowania, ponieważ nie zgłosił się żaden wykonawca. 

Inny element unijnego projektu ma dotyczyć „centrum przesiadkowego dworzec kolejowy Rybnik”. Na istniejącym skwerze naprzeciw dworca mają powstać stojaki na rowery, szafki rowerowe, wiaty rowerowe, ławki, kosze i podesty do siedzenia. Teren ma zostać utwardzony kostką, z wydzieleniem rabat i trawników. 

W położonym po przeciwnej stronie śródmieścia „centrum przesiadkowym dworzec komunikacji miejskiej” przewidziano budowę dwóch miejsc ze stojakami na rowery, szafkami, wiatami i ławkami, a także parkingu samochodowego z systemem parkingowym. Zakładane są: przebudowa wjazdów na dworzec, utworzenie strefy kiss&ride oraz budowa miejsc dla taksówek. Całość mają uzupełnić niezbędna przebudowa odwodnienia i oświetlenia, monitoring i infrastruktura organizacji ruchu. 

Ponadto, w centrum miasto chce utworzyć ciągi rowerowe o długości ponad 10 km (poprzez m.in. pasy ruchu dla rowerów na ulicach, wyznaczenie dróg rowerowych czy pieszo-rowerowych). Wykonanie oznaczeń mają uzupełniać punktowe roboty budowalne, np. obniżanie krawężników czy korekty łuków. 

Do realizacji w tym roku przewidziano też drogi rowerowe wzdłuż ul. Raciborskiej (4,4 km od ronda Lievin do lasu za „Beatą”) oraz wzdłuż ul. Żorskiej (2,5 km od wiaduktu przy Tesco do ronda Boguszowickiego). Już w ub. roku miasto wykonało ciąg pieszo-rowerowy Rudzka-Wierzbowa (1,4 km). 

Całość uwzględnionych w unijnym projekcie prac miasto oszacowało na 15 mln zł, zapewniając 9,9 mln zł dofinansowania do tej kwoty pieniędzmi Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20. Pochodzą one z puli środków subregionu zachodniego woj. śląskiego w RPO (w ramach narzędzia tzw. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – RIT).

140-tysięczny Rybnik stara się realizować plany rozwoju zrównoważonej mobilności nie tylko przy wsparciu funduszy unijnych. Jesienią ub. roku kosztem niespełna 2,5 mln zł własnych środków oddał rowerzystom i spacerowiczom oświetloną 2,5-km trasę wzdłuż przecinającej miasto rzeki Nacyny - od mostu na ul. Raciborskiej w centrum do ulicy Rudzkiej w dzielnicy Orzepowice. Bulwar powstał dzięki zbudowaniu liczącego ok. 1,4 km nowego asfaltowego odcinka między ulicami Wierzbową i Rudzką oraz przejazdu rowerowego pod mostem na ul. Kotucza. 

W ub. roku samorząd zamontował też na kilku skrzyżowaniach oparcia dla rąk i nóg rowerzystów czekających na przejazd. Wraz z nimi zamontowano czujniki ruchu, które skracają oczekiwanie na zielone światło i eliminują potrzebę korzystania przycisku. 

W drugiej połowie br. władze Rybnika i Wodzisławia Śląskiego chcą uruchomić między tymi miastami dodatkowe połączenia kolejowe. Aby zachęcać mieszkańców do transportu publicznego wewnątrz miasta, Rybnik wiosną ub. roku obniżył ceny biletów komunikacji miejskiej, jednocześnie podwyższając opłaty za parkowanie. 

W rozstrzygniętym ostatnio naborze dotyczącym transportu miejskiego w zachodniej części woj. śląskiego Rybnik przygotował najdroższy projekt. Pozostałe fundusze trafią do powiatu raciborskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów (6 mln zł z RPO do projektu za 8,4 mln zł) oraz do Żor na "systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej" (5,6 mln zł z RPO do projektu za 8,7 mln zł).(PAP)

Czytaj więcej