Czytasz: Ruda Śląska: przebudowują główną drogę!

Ruda Śląska: przebudowują główną drogę!

Uwaga, kierowcy! Ruda Śląska rozpoczyna przebudowę jednej z głównych dróg.

Samorząd Rudy Śląskiej przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na przebudowę ul. Piastowskiej, prowadzącej z dzielnicy Ruda do granicy miasta z Bytomiem. Wkrótce zapyta też mieszkańców o koncepcję przebudowy głównej osi tej dzielnicy – ul. Wolności.

Jak przekazało w poniedziałkowej informacji miasto, szacowany na 29 mln zł przetarg dotyczący ul. Piastowskiej zostanie ogłoszony wkrótce. 

„Na odcinku prawie 2 km wymieniona zostanie nawierzchnia, powstanie nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowana zostanie sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna oraz linia energetyczna, a także zlikwidowane zostanie torowisko po dawnej linii tramwajowej nr 18” - wyliczył cytowany wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Wyłoniony wykonawca będzie miał na prace 20 miesięcy. Na część inwestycji dotyczącą budowy nowego mostu nad Bytomką Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) – w wysokości 1,8 mln zł, z tegorocznej puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Po zakończeniu prac na ul. Piastowskiej rudzki samorząd zamierza kompleksowo przebudować także ul. Wolności – będącą osią komunikacyjną dzielnicy Ruda. Obecnie trwa opracowywanie koncepcji. Ponieważ to jedna z najważniejszych dróg w mieście, władze miasta chcą przed jej zatwierdzeniem poznać sugestie mieszkańców i odpowiedzieć na ich pytania.

Spotkanie w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek, 26 marca, w rudzkim magistracie. „Chcemy rozmawiać np. na temat modernizacji skrzyżowania ul. Wolności z ul. Zabrzańską. Obecnie analizujemy, jakie zastosować rozwiązanie – sygnalizację świetlną czy rondo” - zapowiedziała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Oprócz skrzyżowania ul. Wolności z tą inną ważną arterią miasta – łączącą Zabrze m.in. ze Świętochłowicami - inwestycja obejmie również wymianę nawierzchni ulicy, budowę chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i oświetlenia, a także przebudowę uzbrojenia podziemnego.

Po zatwierdzeniu docelowej koncepcji projektant będzie mógł przystąpić do opracowania dokumentacji. Rozpoczęcie przebudowy planowane jest na 2021 r. 

Jeszcze w tym roku rozpoczną się natomiast prace w ramach odrębnego zadania – budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Obecnie jest tam zastosowane skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, pierwszeństwo mają kierowcy poruszający się ul. Wolności. Dokumentacja tej inwestycji jest już prawie gotowa, a koszt realizacji zadania ma wynieść prawie 5 mln zł.

Ul. Wolności w Rudzie Śląskiej to droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym miasta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Ul. Piastowska, o długości nieco ponad 2 km, to jej przedłużenie w kierunku dzielnicy Rudzka Kuźnica i bytomskiej dzielnicy Bobrek.

Do początku 2015 r. w ciągu ulic Wolności i Piastowskiej przebiegała jednotorowa linia tramwajowa nr 18 łącząca Bytom z pętlą w rudzkiej dzielnicy Chebzie. Obecnie kursują tamtędy jedynie linie autobusowe. Wraz z przygotowywanymi modernizacjami torowisko będzie likwidowane.

W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje zarezerwowano ponad 146 mln zł, w tym prawie ponad 76 mln zł na zadania drogowe. Najważniejsze wydatki w tym zakresie związane są z kontynuowaną budową trasy N-S (ponad 40 mln zł), przebudową ul. Piastowskiej (7,3 mln zł), budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej (prawie 5 mln zł) i modernizacją dróg gruntowych (4,4 mln zł).(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein