Czytasz: Rodzina źródłem miłości

Rodzina źródłem miłości

Metropolitalne Święto Rodziny w tym roku już po raz dziesiąty.

 

Promocja rodziny i związanych z nią wartości – macierzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia, przekazu tradycji i wiary, to cel i główna idea Metropolitalnego Święta Rodziny. Inicjatorkami tej imprezy były śp. Krystyna Bochenek oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Jako że będą to obchody jubileuszowe, czeka nas wiele atrakcyjnych imprez, które odbywać się będą w kilkudziesięciu miastach biorących udział w tym przedsięwzięciu.

- W tle naszych rozważań stale mamy rodzinę i miłość, bo to są przecież najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka - stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, koordynator MŚR. – Chcemy być dumni z tych wspaniałych rodzin, które budują naszą metropolię. Chcemy je docenić i zrobić też coś dla nich – dodała Małgorzata Mańka-Szulik.

Idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 r. podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym metropolitą katowickim arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu. Została ona zorganizowana w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska. 

 

- Od dziesięciu lat pokazujemy i promujemy rodzinę, która jest fundamentem naszego państwa, regionu, każdego miasta. Na Śląsku rodzina jest wyjątkową wartością - twierdzi arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

W tym roku Metropolitalnemu Świętu Rodziny towarzyszyło będzie hasło „Rodzina źródłem miłości”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.swieto-rodziny.pl

 

- Chcielibyśmy tymi kolejnymi hasłami utworzyć pewną litanię, która dookreśliłaby rodzinę. Tegoroczne ukazuje ją jako źródło, z którego możemy czerpać przez całe życie; źródło, które nas stale inspiruje, ale które też kształtuje nas i nasze relacje z innymi. To właśnie rodzina uczy nas relacji fundamentalnych – do człowieka i do Pana Boga. Dzisiaj rodzina potrzebuje nie tylko wsparcia materialnego, ale też moralnego; potrzebuje także czasu dla siebie, żeby siebie budować – dodał metropolita katowicki.

Tegoroczne świętowanie pod hasłem „Rodzina źródłem miłości”  rozpoczęło się w sobotę, 20 maja, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Inauguracja odbyła się w celtyckich klimatach uroczystym koncertem o godz. 17.00. Na zabrzańskiej scenie w muzyczną podróż po Irlandii i Szkocji zabrali nas: zespół Carrantuohill z Anną Buczkowską oraz grupa tańca irlandzkiego „Salake”. Zachwyciły z pewnością tradycyjny taniec i step irlandzki, porwała muzyka i stylowe instrumentarium, na które składają się m.in.: buzuki, cittern, bodhran czy madolina.

Dzień później 21 maja w niedzielę o godz. 12.00, w katowickiej katedrze odbyła się liturgiczna inauguracja MŚR w formie dziękczynienia za małżeńskie jubileusze. Msze św. w intencjach rodzin celebrowano także w innych katedrach Metropolii Górnośląskiej.

Ważnym wydarzeniem będzie pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. Tym razem pielgrzymi wyruszą 28 maja. Wyjątkowy koncert zorganizowany zostanie 4 czerwca w Katowicach - wystąpi Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia".

Hasła, które przyświecały poprzednim edycjom Metropolitalnego Święta Rodziny:

2008 r. Moja wyjątkowa Rodzina

2009 r. Portret Matki

2010 r. Ojciec fundamentem rodziny

2011 r. Piękno życia rodzinnego

2012 r. Przez pokolenia

2013 r. Rodzina wiarygodna

2014 r. Rodzina Miłością Wielka

2015 r. Rodzina – Gościnny Dom

 

Czytaj więcej