Czytasz: Minister Radziwiłł broni sieci

Minister Radziwiłł broni sieci

Wykaz szpitali, które znajdą się w sieci, zostanie opublikowany do 27 czerwca 2017 r. - zapowiada Ministerstwo Zdrowia

Minister Konstanty Radziwiłł wyjaśnia wątpliwości, które pojawiają się w związku z przygotowywaną przez jego resort reformą, której przeciwni są nie tylko posłowie opozycji, oraz częśc PiS, lekarze, pracodawcy, związki zawodowe OPZZ oraz pacjenci, a nawet wicepremier Jarosław Gowin. O szczegółach czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Najważniejsze punkty obrony ministra Radziwiłła

Ryczałt w sieci

Przy ustalaniu wysokości ryczałtu, w pierwszym okresie – prawdopodobnie będą to okresy kwartalne – za podstawę będzie służyć aktywność tego szpitala w poprzednim okresie, czyli takie elementy, jak liczba wykonanych i sprawozdanych świadczeń. Będzie on też (w niewielkim stopniu) zależny od aktywności i jakości świadczeń w danym szpitalu (na bonusy mogą liczyć m.in. szpitale, które posiadają certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości i udzielają świadczeń ambulatoryjnych w poradniach przyszpitalnych).

Lekarze nie będą musieli skupiać się na rozliczaniu każdej procedury. Dzięki temu będą mieli więcej czasu dla pacjentów.

Część szpitali będzie otrzymywała wynagrodzenie na obecnych zasadach – za wykonane świadczenie (np. w przypadku świadczeń z zakresu opieki kompleksowej, chemioterapii, radioterapii, operacji zaćmy).

Opieka koordynowana

Należy usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, aby pacjent nie miał problemu z dostępem do opieki poszpitalnej (np. rehabilitacji).

W ramach ryczałtu szpital otrzyma pieniądze nie tylko na hospitalizację, ale także na opiekę poszpitalną w poradniach specjalistycznych przyszpitalnych i – jeśli trzeba – także na rehabilitację pacjenta poszpitalnego. Pacjenci uzyskają realny dostęp do tych świadczeń w odpowiednim czasie.

Kontrakty poza siecią

Procentowe szacunki dotyczące środków, które trafią do szpitali w sieci (91%) oraz poza nią (9% na kontrakty), wynikają z obliczeń dotyczących środków przekazanych do szpitali w 2015 r.

Szpitale, które według zaplanowanych kryteriów znajdą się w sieci, jeśli spojrzeć na ich finansowanie w roku 2015, konsumowały właśnie 91% tych świadczeń, które wypłacał na szpitalnictwo Narodowy Fundusz Zdrowia, a 9% trafiało do pozostałych szpitali, które oczywiście nie będą likwidowane, tylko na zasadach, których nie zmieniamy, będą konkurowały o kontrakt w konkursach – czytamy wyjaśnienia ministra Radziwiłła.

Własność szpitala a sieć

Zasady dostępu do sieci będą równe dla szpitali publicznych i prywatnych: „Bardzo mocno podkreślam, że nie ma (…) takiego kryterium, jak własność. Wszystkie szpitale mają prawo być zaliczone do sieci na takich samych zasadach, niezależnie od tego, czy są szpitalami publicznymi, dawnymi szpitalami publicznymi, czy prywatnymi.”

Miejsce w kolejce

Dotychczasowe reguły dotyczące tej kwestii się nie zmienią. Już teraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że jeśli pacjent wypada z kolejki, ponieważ placówka traci kontrakt, jest przenoszony do innej placówki – zgodnie z datą zapisu.

- Na wszelki wypadek planujemy, aby zorganizować to w sposób systemowy, aby oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia dokonały takiej zmiany za pacjentów i informowały ich o tym – zapowiedział minister.

Wprowadzenie sieci nie będzie miało negatywnego wpływu na listy oczekujących pacjentów, ponieważ udział środków NFZ przeznaczanych na świadczenia objęte tym systemem się nie zmniejszy.

Finansowanie i kontrakty

Lista szpitali „sieciowych” będzie ustalana na 4 lata. Placówka będzie mogła z niej wypaść, jeśli nie będzie spełniał kryteriów.

Wykaz szpitali, które znajdą się w sieci, zostanie opublikowany do 27 czerwca 2017 r. Ustawa, która wprowadza sieć szpitali, wejdzie w życie 1 października. W związku z tym wszystkie umowy, które wygasają  30 czerwca, zostaną aneksowane.

Żeby ten proces zmiany systemowej przebiegał łagodnie, zdecydowaliśmy, że w dwóch zakresach świadczeń – tzn. w zakresie opieki psychiatrycznej i ambulatoryjnej, ale tej która nie wchodzi do PSZ – dotychczasowe umowy zostaną aneksowane do poły przyszłego roku. Konkursy na te świadczenia zostaną przeprowadzone po kilku miesiącach funkcjonowania sieci.

Czytaj więcej