Czytasz: Radni zdecydowali. Nie będzie nowego osiedla przy Parku Śląskim.

Radni zdecydowali. Nie będzie nowego osiedla przy Parku Śląskim.

Uchwałę odrzucono na dzisiejszej sesji rady miasta Chorzowa.

Radni zdecydowaną większością głosów odrzucili plany dewelopera, który zamierzał zbudować osiedle mieszkaniowe sąsiadujące z Parkiem Śląskim w Chorzowie. Przy ul. Targowej 4 spółka Green Park Silesia planowała wybudować ok. 1200 mieszkań. 

Na dzisiejszej sesji rady miasta radni długo dyskutowali nad projektem uchwały, która dałaby zielone światło na realizację inwestycji. 

- Projekt uchwały jest sprzeczny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, zgodnie z którym planowana inwestycja jest na terenie obszaru oznaczonego jako Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku - mówiła radna Bernadeta Biskup.

W podobnym tonie wypowiedziało się kilku radnych. Tomasz Piecuch tłumaczył, że choć miasto chce inwestycji, które zatrzymają młodych ludzi w mieście, to realizacja tak ważnych inwestycji musi odbywać się z zastosowaniem prawa i uwzględnieniem strony społecznej.

Przed głosowaniem odczytano też list marszałka województwa śląskiego, który wyrażał sprzeciw zarządu województwa śląskiego wobec planów budowy osiedla.

- Park Śląski to na mapie naszego regionu teren najcenniejszy i powinien być objęty szczególną troską i ochroną - to fragment listu marszałka Jakuba Chełstowskiego.

Ostatecznie przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 18 radnych, za przyjęciem uchwały było 5, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przeciwko planom budowy osiedla zdecydowanie zaprotestowali mieszkańcy Chorzowa, którzy zorganizowali pikietę, zbierali też podpisy pod petycją. Łącznie zebrano ponad 11 tys. głosów przeciw powstaniu osiedla. Dziś na sesji rady miasta również była grupa mieszkańców, protestujących przeciw budowie osiedla. Po ogłoszeniu wyników głosowania długo bili brawa.