Czytasz: MSWiA: Większe Opole to większy potencjał

MSWiA: Większe Opole to większy potencjał

Komunikat MSWiA dotyczący zmian granic Opola

Po dzisiejszej wizycie Grzegorza Schetyny Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystosowało komunikat, w którym zapewnia, że zmiany granic administracyjnych, to naturalny proces w życiu państwa. Te działania, zdaniem ministerstwa, gwarantują maksymalne wykorzystanie istniejącego w regionie potencjału i przyczyniają się do długofalowego rozwoju samorządów.

- Włączenie nowych terenów w granice miasta Opola wzmocni jego potencjał i zwiększy jego konkurencyjność. Wykorzystując powierzchnię, łącząc ludzi, ich doświadczenie, wiedzę, wartości kulturowe, angażując nowe środki finansowe, zostaną stworzone fundamenty pod rozwój całego województwa opolskiego - czytamy w otrzymanym komunikacie.

Ministerstwo wymienia także zakres świadczeń na rzecz mieszkańców uchwalonych przez Radą Miasta Opola 25 lutego 2016 r. Jest wśród nich utrzymanie szkół i przedszkoli, utrzymanie i modernizację infrastruktury technicznej, komunalnej i zabytkowej. Radni wpisali także utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wsparcie placówek kulturalnych. W uchwale znajduje się także wsparcie organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem stowarzyszeń mniejszości narodowych. Przekształcone sołectwa jako rady dzielnic otrzymały także budżet w wysokości 100 tys. złotych. W komunikacie znajdziemy także inne punkty przysługujące wszystkim mieszkańcom Opola, czyli wsparcie dla przedsiębiorców, objęcie publiczną komunikacją przez MZK Opole i  programem „Karta Opolska Rodzina”.

Rada Miasta Opole 27 października 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Gminie Dobrzeń Wielki w wysokości 9.906.400,00 zł. Samorząd Opola podjął też decyzję o przekazaniu na ten sam cel kwoty w wysokości 1.800.000,00 zł gminie Dąbrowa.

Ministerstwo zapewnia, że wojewoda opolski jako reprezentant rządu 10-krotnie rozmawiał z protestującymi przeciwko zmianom administracyjnym. Miał wskazywać, że podział ten wpłynie na polepszenie sytuacji gmin.

Co więcej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji jest na bieżąco informowany o sytuacji w województwie opolskim.

Czytaj więcej