Czytasz: Katowice: Debatują o czystym środowisku

Katowice: Debatują o czystym środowisku

Konferencja Społeczny PRE_COP24, która rozpoczęła się dziś w Katowicach i potrwa do 11 sierpnia, jest jednym z wydarzeń poprzedzających grudniowy szczyt klimatyczny.

Uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.in. o tym, czy możliwe jest powstrzymanie globalnego ocieplenia bez nadmiernego likwidowania miejsc pracy w przemyśle.

„Polska droga do czystego środowiska” to hasło przewodnie konferencji, która rozpoczęła się dziś w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorami PRE_COP24 są: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik oraz społeczna inicjatywa Górnictwo OK.

Uczestnicy będą dyskutować m.in. o wyzwaniach związanych z realizowaniem polityki klimatycznej i jej kosztach społecznych. Konferencja może być szansą na wypracowanie wspólnego polskiego stanowiska na grudniowy szczyt. Spotkanie ma również na celu omówienie 26 lat działań światowych organizacji na rzecz zmian klimatu oraz przedstawienie stanowisk światowych, europejskich i narodowych organizacji związkowych.

W konferencji bierze udział m.in. wiceminister środowiska Michał Kurtyka. 

- Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawiedliwej i solidarnej transformacji, która pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy. Rozwój powinien być odpowiedzialny w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i klimatycznym" – zaznaczył wiceminister.
- Polski rząd stoi na stanowisku, że droga, którą należy podążać, to zrównoważony społecznie i środowiskowo rozwój przy jednoczesnym nacisku na modernizację, zmianę technologiczną i wykorzystanie innowacji umożliwiających efektywniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów – podkreślił wiceminister środowiska.