Czytasz: Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. praworządności w Polsce

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. praworządności w Polsce

"To bitwa o wolność" - pisze Marek Plura. "Mogą również przegłosować, że koło jest kwadratowe" - odpowiada Jadwiga Wiśniewska.

Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję, wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7 traktatu wobec Polski. Za przyjęciem rezolucji głosowało 438 eurodeputowanych,  152 było przeciw, a 71 wstrzymało się od głosu.

- Wolne sądy to jeden z filarów demokracji i wolności - wartości UE. Dlatego trzeba głośno mówić o tym, kiedy ktoś robi na nie zamach. A to się dzieje teraz w Polsce - napisał europoseł PO Marek Plura - To nie donoszenie. To bitwa o wolność.

- Mogą również przegłosować, że koło jest kwadratowe - odpowiada europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska - Chodzi o to, że w Polsce jest rząd konserwatywny, a to się nie podoba w UE, ponieważ główne instytucje unijne zdominowane są przez środowiska lewicowo-liberalne

Rezolucja ws. praworządności w Polsce

"Obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 traktatu o UE" - podkreślono w dokumencie. PE wyraził też zaniepokojenie zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa, "zwłaszcza że mogą one strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce".

Wyraził też głębokie ubolewanie, że nie znaleziono kompromisowego rozwiązania problemu należytego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego (kwestia jego niezależności i legitymacji, a także publikowania i wykonywania wszystkich wyroków). Eurodeputowani ocenili, że niebezpiecznie podważa to konstytucję RP oraz zasady demokracji i praworządności w Polsce.

W rezolucji europosłowie dali mandat Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE do opracowania specjalnego sprawozdania dotyczącego Polski, by Parlament Europejski mógł przegłosować uzasadniony wniosek wzywający Radę UE do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o UE.

Zgodnie z nim Rada UE, czyli przedstawiciele rządów, mogą stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych. Potrzeba do tego większości czterech piątych państw UE. Na uruchomienie art 7. wobec Polski, mimo wielu wezwań ze strony europarlamentarzystów, nie zdecydowała się do tej pory Komisja Europejska.

Czytaj więcej