Czytasz: Najpiękniejszy balet w Operze

Najpiękniejszy balet w Operze

Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny odbędzie się już po raz 10.

Opera Śląska zaprasza na X Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych organizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. L. Różyckiego w Bytomiu. W dniach 26-28 stycznia bytomska szkoła oraz Opera Śląska będą gościć uczniów szkół baletowych z Polski (Gdańsk, Kraków, Poznań i Warszawa) i z zagranicy (Czechy, Słowacja, Ukrainy i Węgry).

Konkurs będzie się odbywał w kilku etapach:

26 stycznia - I etap (sala baletowa Opery Śląskiej)

27 stycznia - II etap (scena Opery Śląskiej)

28 stycznia – rozdanie nagród i występ laureatów (scena Opery Śląskiej)

Tegoroczna jubileuszowa edycja połączona będzie z nadaniem konkursowi imienia Bożeny Kociołkowskiej – primabaleriny polskiej sceny baletowej, pomysłodawczyni i organizatorki pierwszych edycji konkursu.

Konkursowi towarzyszy IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Dydaktyczna: „Taniec, rytm, muzyka w nauce i praktyce”, organizowana we współpracy
z Wydziałem Tańca Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz warsztaty taneczne i wspomagające dla uczestników konkursu.

Czytaj więcej