Czytasz: Najnowocześniejszym w Polsce laserem w raka

Najnowocześniejszym w Polsce laserem w raka

Nowy sprzęt w gliwickim Centrum Onkologii. Radość lekarzy i nadzieja pacjentów.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ma nowy sprzęt - akcelerator EDGE Radiosurgery System. Jest to pierwsze w Polsce w pełni kompleksowe narzędzie do radiochirurgii i radioterapii.

- Kompleksowość, najwyższa precyzja, najkrótszy czas naświetlania -  tak najprościej można scharakteryzować to najnowocześniejsze urządzenie zaprojektowane przez Varian Medical Systems, które służy do zabiegów ablacji radiochirurgicznej w schorzeniach onkologicznych  i nieonkologicznych, w dowolnej lokalizacji w ciele pacjenta - mówi dr n. med. Aleksander Zajusz, Kierownik Przychodni Przyklinicznej.

Nowy sprzęt w gliwickim Instytucie Onkologii

System EDGE realizuje napromienianie w najkrótszym czasie spośród wszystkich dostępnych na rynku urządzeń i z najwyższą precyzją dostępną przy aktualnym stanie rozwoju technologii medycznych. Błyskawiczne, kilkuminutowe napromienianie daje pacjentowi maksymalny komfort a precyzja urządzenia pozwala lekarzom trafić szybko i najcelniej w chorą tkankę oszczędzając zdrową tkankę.

- Zakup systemu EDGE jest kolejnym krokiem podejmowanym przez Instytut na drodze do jak najskuteczniejszego leczenia pacjentów nowotworowych. Dzięki nowemu systemowi lekarze gliwickiego Centrum Onkologii uzyskali nowe możliwości w wyborze najkorzystniejszej terapii dla pacjentów o najbardziej skomplikowanym przebiegu choroby nowotworowej - dodaje dr n. med. Aleksander Zajusz, Kierownik Przychodni Przyklinicznej.

Według prognoz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w ciągu najbliższych 10 lat liczba nowych zachorowań na nowotwory wzrośnie o ok. 25%, a nowotwory staną się pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Radioterapia jest natomiast drugą po leczeniu chirurgicznym, któremu skuteczne wyleczenie zawdzięcza ok. 22% ogółu chorych w UE,  najskuteczniejszą metodą leczenia stosowaną w onkologii.

Czytaj więcej