Czytasz: Nabory do policji w 2019 roku w woj. śląskim. Jakie warunki należy spełnić? [TERMINY]

Nabory do policji w 2019 roku w woj. śląskim. Jakie warunki należy spełnić? [TERMINY]

W 2019 roku będzie aż 7 naborów do policji w woj. śląskim.

 Nabory do policji 2019 w woj. śląskim

We wskazanych poniżej terminach w garnizonie śląskim będą realizowane przyjęcia do służby w komendach miejskich, powiatowych, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Nabory do policji w woj. śląskim odbędą się w następujących dniach:

 • 7 marca 2019
 • 21 maja 2019
 • 16 lipca 2019
 • 12 września 2019
 • 7 listopada 2019
 • 30 grudnia 2019

Kto może zostać policjantem?

Należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, aby zostać policjantem należy mieć polskie obywatelstwo oraz nie mieć na swoim koncie prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Minimalne wymagane wykształcenie to średnie bądź średnie branżowe.

Jak podreśla nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, niezbędna jest także zdolność fizyczna i psychiczna do służby w w formacjach uzbrojonych. 

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o pracę w policji powinna złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu)
 • książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego – dotyczy mężczyzn (do wglądu)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Dokumenty składa się osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego oraz w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w godzinach urzędowania.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.