Czytasz: Metropolia chce powołać Fundusz Noblowski. W budżecie nawet 4 mln zł.

Metropolia chce powołać Fundusz Noblowski. W budżecie nawet 4 mln zł.

Światowej klasy naukowcy i laureaci nagrody Nobla będą prowadzić zajęcia dla studentów uczelni na terenie metropolii.

Podstawową planowanego przez Metropolię programu nie byłyby jednostkowe wykłady, ale bieżąca praca ze studentami w trakcie jedno lub dwusemestralnych zajęć. Rocznie fundusz objąłby kilkuset studentów, a jego pierwsza edycja ma zostać uruchomiona w przyszłym roku akademickim.

 - Zapewnienie rozwoju naukowego i zawodowego młodych ludzi to impuls do rozwoju miast i obszarów metropolitalnych na całym świecie – mówił w sobotę Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Stąd właśnie pomysł powołania specjalnego funduszu, dzięki któremu studenci uczelni, znajdujących się na obszarze Metropolii, mogliby czerpać z wiedzy i doświadczenia światowej klasy naukowców. Planowany przez nas fundusz to jeden z elementów, dzięki któremu mamy nadzieję zatrzymać młodych ludzi, by swój potencjał i umiejętności chcieli przekuwać w sukces tutaj, w Metropolii. To również poszerzenie oferty edukacyjnej, która może przyciągnąć do nas nowych studentów z innych części Polski. Udoskonalające się zaplecze naukowe i technologiczne to podstawa, by tworzyć miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się rozwijać naukowo i spełniać zawodowo – dodaje.

Planowany przez Metropolię fundusz został roboczo nazwany „Funduszem Noblowskim”. Jego celem jest zaproszenie światowej klasy naukowców, w tym nawet laureatów nagrody Nobla, do poprowadzenia jedno lub dwusemestralnego cyklu zajęć dla studentów uczelni, znajdujących się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poza tym zaproszeni eksperci objęliby naukową opieką kilku doktorantów, którzy po zakończeniu projektu mieliby możliwość otrzymania stypendium na macierzystej uczelni danego naukowca.

Pierwsze spotkania robocze ws. wypracowania szczegółowych mechanizmów funkcjonowania tego specjalnego funduszu mają odbyć się już w przyszłym tygodniu. Docelowo wsparcie to miałoby objąć największe szkoły wyższe działające na terenie Metropolii. Pierwsza edycja tego programu ma zostać uruchomiona w przyszłym roku akademickim, zaś nazwiska naukowców, którzy przyjmą zaproszenie do poprowadzenia zajęć dla studentów uczelni, znajdujących się w Metropolii, zostaną ogłoszone na początku września 2019 roku.

Do 2022 roku Metropolia planuje przeznaczyć na ten specjalny fundusz 4 mln zł. Jego powołanie wpisuje się w promocję potencjału naukowego i edukacyjnego GZM, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolię. Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM to zadanie zaplanowane na lata 2018-2022, które zostało wymienione w niedawno przyjętym przez Zgromadzenie „Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”. Na realizację tego celu Metropolia planuje przeznaczyć do 2022 roku 8 mln zł.

Czytaj więcej