Czytasz: Maratończyk chce odwołać prezydenta!

Maratończyk chce odwołać prezydenta!

Długodystansowiec biegający w garniturze organizuje w Bytomiu marsz przeciwko polityce Damiana Bartyli. W piśmie skierowanym do prezydenta Bytomia pyta, kiedy poda się do dymisji?

Dariusz Laksa na swojej stronie internetowej zapewnia, że „poza bieganiem… myśli o bieganiu”. Jednak w najbliższy poniedziałek organizuje marsz pod hasłem „Bytom dla mieszkańców, nie dla śmieci”. Nie jest to tylko wyraz niezadowolenia z nielegalnych wysypisk, które w ostatnim czasie zalały Bytom.

- Będziemy głośno wyrażać swoje niezadowolenie z poczynań śmieciowych urzędującego Prezydenta - pisze Dariusz Laksa.

Dariusz Laksa do rady miasta wszedł z list Bytomskiej Inicjatywy Społecznej Damiana Bartyli. W kwietniu odszedł z BIS powołując klub Stowarzyszenie Budujemy Bytom. Dawny sojusznik prezydenta jest dziś jednym z głównych jego przeciwników.

W piśmie skierowanym do Damiana Bartyli zarzuca prezydentowi Bytomia brak nadzoru jako „zarządcy miasta” oraz prowadzenie polityki, w której zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców nie jest stawiane na pierwszym miejscu. Wśród pięciu pytań pojawia się także apel o podanie się do dymisji.

Marsz wyruszy w poniedziałek z placu Wolskiego w Bytomiu o godz. 15:30. Trasa wiedzie ulicą Dworcową przed Urząd Miasta. Inicjatywa ma charakter protestu przeciwko „bierności prezydenta i władz miasta w skutecznym przeciwdziałaniu zaśmiecania Bytomia”.

Marsz promowany jest przez stronę, która wzywa do zorganizowania referendum odwołującego prezydenta Bytomia.

- 5 lat temu został Pan prezydentem Bytomia. Miał Pan to miasto obudzić. Obiecał Pan nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, nową jakość. Miał być stadion, hala, Becetka. Miała być rewitalizacja, odnowa, odbudowa. Miało być po prostu lepiej. Dzisiaj widzimy, że Pan nie dotrzymał słowa 

Władze Bytomia zapewniają, że robią wszystko co mogą w ramach obowiązujacego prawa. Tam, gdzie dochodziło do nadużywania zgód na składowanie odpadów, zgody wycofano. Ostatnie odkrycia, to nielegalne wysypiska i sprawę prowadzi policja. Zarówno prezydent Damian Bartyla, jak i wiceprezydent Bożena Mientus podkreślają, że sytuacja wymaga współpracy wszystkich sił politycznych. 

Czytaj więcej