Czytasz: Mamy obok europejską, a może i światową markę turystyczną!

Mamy obok europejską, a może i światową markę turystyczną!

„W przeszłości tkwi nasza siła" - powiedział marszałek Stanisław Dąbrowa.

Na Zamku Bobolice pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy miały miejsce kolejne warsztaty służące wypracowaniu nowej strategii promocji marki turystycznej, jaką jest Szlak Orlich Gniazd. Warsztaty zorganizowano na trzy tygodnie przed Media World Cup, w którym będą brać udział dziennikarze z ponad 30 krajów.

Jedyna w Europie, a może i na świecie linia obronna zamków zbudowanych w XIV wieku przez Króla Kazimierza Wielkiego, jest ewenementem nie tylko jako szlak zamkowy, ale także jako być może pierwsza w Europie swoistego rodzaju linia telegraficzna. Wiadomości z Wawelu były przekazywane z zamku do zamku za pomocą sygnałów wizualnych - z wieży na wieżę. Dzisiaj pozostałość po prawie 50 dumnych zamkach obronnych, zwany jest Szlakiem Orlich Gniazd. Sam szlak tłumnie odwiedzany dzisiaj przez coraz większe rzesze turystów, nie doczekał się jeszcze spójnych akcji marketingowych.

Teraz w wypracowanie wspólnych działań, pod kierunkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaangażowali się nie tylko przedstawiciele obiektów zabytkowych tworzących ten Szlak, ale także przedstawiciele branży turystycznej. W piątkowym spotkaniu uczestniczyli również organizatorzy Święta Pięciolistnej Róży z czeskiego Kremlova. Dzielili się swoimi doświadczeniami, zachęcając do spójnych akcji wszystkich zainteresowanych.

- W przeszłości tkwi nasza siła, musimy pamiętać o naszej przeszłości, aby budować lepszą przyszłość, szczególnie tę turystyczną, województwa śląskiego - mówi Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek województwa śląskiego. 

Uczestnicy warsztatów pod kierunkiem przedstawicieli firmy Locativo, która od strony technicznej będzie realizować kwestie techniczne, są zachwyceni połączeniem zrewitalizowanego zabytku jakim jest Zamek Bobolice z obsługą turystów, która odbywa się u podnóża zamku w stylizowanej Karczmie i małym boutique’owym hoteliku. Prawdopodobnie najpiękniejszy zamek w Polsce, ścieżki rowerowe, ścianki wspinaczkowe, parkingi, piękna natura to wszystko przyciąga tłumy turystów do Bobolic.

Nic dziwnego, że właśnie w tym miejscu zrodził się pomysł, który może zrewolucjonizować jurajską turystykę zamkową wprowadzając innowacyjny produkt: Jurajskie Resorty Zamkowe. Na pewno już wkrótce turyści będą mogli poznać na nowo Szlak Orlich Gniazd i wziąć udział w Święcie Szlaku Orlich Gniazd, które w tym roku będzie miało swą pierwszą edycję.