Czytasz: Korupcja w kopalni Mysłowice-Wesoła. Szkody Katowickiego Holdingu Węglowego sięgają ponad 20 mln zł

Korupcja w kopalni Mysłowice-Wesoła. Szkody Katowickiego Holdingu Węglowego sięgają ponad 20 mln zł

Nieprawidłowości finansowe dotyczą modernizacji szybu położonego na terenie kopalni Mysłowice-Wesoła.

Jest to największa tego typu sprawa dotycząca branży górniczej, którą ujawniono w ostatnich latach.


Sprawa dotyczy modernizacji szybu "Piotr", który był remontowany w latach 2009-2015. Szyb położony jest na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła wchodzącej wówczas w skład Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Na modernizację szybu wydatkowano łącznie kwotę przekraczającą 100.000.000 zł. 

Jak wynika z ustaleń służb, Dyrektor KWK „Mysłowice Wesoła” oraz Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Handlowych działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarli w 2009 roku częściowo nieuzasadnioną umowę przewidującą wykonanie prac, które z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia były zbędne. Doprowadziło to do wygenerowania nieracjonalnych wydatków po stronie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Naczelny Inżynier KWK „Mysłowice-Wesoła” będąc odpowiedzialny za nadzór nad realizacją przedmiotowej umowy, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku w zakresie dotyczącym kontroli realizacji robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne, w wyniku czego doszło do nieuprawnionego wypłacenia środków wykonawcy.
W 2011 roku nowe władze KWK „Mysłowice-Wesoła” Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Handlowych działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarli niekorzystną dla kierowanej przez siebie jednostki organizacyjnej umowę, w wyniku której zdemontowane zostały elementy wyposażenia szybu, które w dalszym ciągu mogły być bezpiecznie użytkowane, czym wygenerowano zbędne wydatki.

Służby zatrzymały pięc osób, które są zamieszane w tę sprawę. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach przedstawił im 5 zarzutów popełnienia przestępstw niegospodarności polegających na nadużyciu udzielonych uprawnień i niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem kopalni następstwem czego było wyrządzenie „Katowickiemu Holdingowi Węglowemu” S.A szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 21.700.000 zł.

Po ogłoszeniu zarzutów prokurator zastosował w stosunku do podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 50.000 zł do 70.000 zł na łączną kwotę 280.000 zł. Podejrzanym w związku z zarzucanymi przestępstwami niegospodarności grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Jest to druga realizacja w niniejszej sprawie. Wcześniej zatrzymano dziewięć osób, którym prokurator przedstawił 45 zarzutów poświadczenia nieprawdy w dokumentacji rozliczeniowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz oszustwa na szkodę „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A na kwotę nie mniejszą niż 14.000.000 zł.