Czytasz: Kim jest ten pan z urzędu?
Zamieszanie w rybnickim Urzędzie Miasta. Forum Obywateli Rybnika podważa kompetencje Marcina Stacha, który został Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rewitalizacji.

Do Prezydenta Rybnika, Piotra Kuczery, wpłynął list. Kilku mieszkańców skupionych wokół Forum Obywateli Rybnika pisze w nim, że „pragną publicznie wyrazić swoje wątpliwości dotyczące kompetencji i działalności Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji. Działalność i kompetencje osoby odpowiedzialnej za procesy rewitalizacji społecznej powinny być powszechnie znane i szanowane”. Chodzi o Marcina Stacha, który w Urzędzie Miasta pojawił się w tym roku.

- Nie chodzi o wojnę, nie szukamy konfliktu. Szanujemy demokratyczne procedury i Pan Prezydent mógł wybrać, kogo zechce. Ale my chcemy dopytać, kim jest ten pan – mówi Aleksander Gortat z Forum Obywateli Rybnika.

- Rybniczanie go nie znają i nie wiedzą, jakie posiada kompetencje. My mamy swoją opinię na ten temat. Ale zależy nam, żeby fakty ujrzały światło dzienne – dodaje.

Drzwi miasta stoją otworem

Prezydent odpowie na pytania dotyczące projektów, jakimi zarządzał Marcin Stach. W liście padły pytania o to, jakimi doświadczeniami w obszarze rewitalizacji może się pochwalić Stach oraz jakie ma doświadczenia managerskie w zakresie zarządzania dużymi zespołami ludzkimi i instytucjami kultury. „Z jakiego powodu – pytają członkowie Forum Obywateli Rybnika - w BIP nie zostały opublikowane dokumenty konkursowe złożone przez kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko Pełnomocnika ds. Rewitalizacji?”. Chcą się dowiedzieć, dlaczego nie opublikowano dotychczas oświadczenia majątkowego pana Marcina Stacha, a także jakie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie rewitalizacji społecznej posiadają osoby zatrudnione w biurze Pełnomocnika? Padło też pytanie o to, czy Prezydent uważa promocję oraz wsparcie marketingowo-wizerunkowe działań rewitalizacyjnych za skuteczne i wystarczające?

- Dziwi taka forma kontaktu ze strony części członków Forum Obywateli Rybnika, skoro ze strony Miasta drzwi stoją otworem i o wiele z tych rzeczy można zapytać wprost, kontakt nie jest utrudniony – mówi Agnieszka Skupień, asystent Prezydenta.

- Trudno wskazać jasną motywację do napisania tego listu, o to najlepiej pytać autorów. Być może trudno przyjąć niektórym osobom, że pan pełnomocnik prowadzi weryfikację działań realizowanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie całego projektu dotyczącego rewitalizacji. Podmioty prowadzące program rewitalizacji otrzymały na ten cel pieniądze, dlatego jest sprawą oczywistą, że tam gdzie wydawane są środki publiczne potrzebna jest kontrola – dodaje i przypomina, że na stanowisko pełnomocnika ds. rewitalizacji został ogłoszony otwarty konkurs i zgłosiły się dwie osoby.

Forum się podzieliło

Zdaniem FOR, działalność Marcina Stacha na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji oraz jej wpływ na funkcjonowanie Urzędu Miasta powinny być przedmiotem publicznej analizy i debaty. List ma być pretekstem do otwarcia dyskusji na temat przejrzystości działania rybnickiego samorządu. Podpisały się pod nim osoby niezaangażowane zawodowo w prace Urzędu Miasta.

Temat jest na tyle kontrowersyjny, że samo środowisko Forum Obywateli Rybnika jest podzielone. Zbigniew Chwastek, który jest przewodniczącym FOR napisał na fejsbukowym profilu Forum: „List nie jest oficjalnym stanowiskiem naszego stowarzyszenia i w ogóle nie jest stanowiskiem FOR ponieważ nie był nigdy przedmiotem dyskusji naszych członków na żadnym zebraniu”.

Gortat podkreśla, że zależy mu na otwartym dialogu i rozmowie.

- Do tej pory nic w rybnickim Urzędzie Miasta nie budziło naszych niepokojów. Ale będziemy zadawać pytania. Chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, z kim mają do czynienia – tłumaczy Gortat.

Głos zabrał też Piotr Kuczera, prezydent Rybnika: - Bardzo sobie cenię rzetelną pracę i szczegółową kontrolę dotyczącą realizacji programu rewitalizacji przez podmioty zewnętrzne, którą prowadzi pan Marcin Stach. Rewitalizacja to długi i skomplikowany proces, który nie polega na medialnym poklasku, ale na sumiennej, spokojnej pracy z mieszkańcami, dlatego powierzyłem to zadanie osobie, która posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

***

Marcin Stach pełnił od 2 stycznia do 30 czerwca w urzędzie funkcję doradcy ds. rewitalizacji. Ze względu na wielość zadań związanych z działaniami dotyczącymi rewitalizacji, prezydent ogłosił konkurs na stanowisko pełnomocnika ds. rewitalizacji i komunikacji społecznej. Do konkursu wystartowały dwie osoby, wygrał Marcin Stach. Stanowisko objął 1 lipca 2017, zarabia 7,4 tys. złotych. Marcin Stach jest z wykształcenia menadżerem, mediatorem, prawnikiem, psychoterapeutą, superwizorem, konsultantem w organizacjach biznesowych i społecznych. 

Czytaj więcej