Czytasz: Egzamin zawodowy 2018: ARKUSZE, KLUCZ ODPOWIEDZI, WYNIKI [AKTUALIZACJA]

Egzamin zawodowy 2018: ARKUSZE, KLUCZ ODPOWIEDZI, WYNIKI [AKTUALIZACJA]

Pisałeś egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie? Sprawdź wyniki.

Kiedy wyniki egzaminu zawodowego 2018?

Wyniki egzaminu zawodowego 2018 potwierdzającego kwalifikacje zostaną ogłoszone w 23 marca 2018 roku. To wyniki egzaminu zawodowego dla uczniów zdających w sesji zimowej, czyli pomiędzy 10 stycznia a 17 lutego 2018. Wyniki egzaminu zawodowego 2018 dla uczniów zdających w drugiej sesji, czyli między 19 czerwca a 4 lipca, będą opublikowane 31 sierpnia.

Egzamin zawodowy 2018: klucz dpowiedzi, arkusz CKE. Jakie pytania były na egzaminie?

Egzamin zawodowy 2018 KLUCZ ODPOWIEDZI, ARKUSZE:

Harmonogram egzaminu zawodowego 2018

  • 19 czerwca 2018 - część pisemna
  • 26 czerwca 2018 - model d
  • od 22 czerwca do 4 lipca 2018 - model „w”, „wk” i „dk”

Pisemny egzamin zawodowy 2018 pisze ponad 262 tys. osób w 248 kwalifikacjach (198 kwalifikacji jest zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), część praktyczna egzaminu zawodowego 2018 jest zdawana przez ponad 319 tys. osób w 259 kwalifikacjach. Wyniki egzaminu zawodowego 2018 poznamy 31 sierpnia tego roku.

Uczniowie i absolwenci szkół zawodowych będą mogli odebrać wyniki egzaminu zawodowego 2018 oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora.

Egzamin zawodowy 19.06.2018. Jak wygląda egzamin zawodowy 2018?

Egzamin zawodowy 2018 składa się z dwóch części. To test pisemny (40 zadań zamkniętych, z czterema odpowiedziami do wyboru, spośród których jedna jest poprawna), trwa 60 minut. Druga część egzaminu zawodowego to test praktyczny na stanowisku egzaminacyjnym, które jest wyposażone odpowiednio do zadania (od 120 do 240 minut, co zależy od kwalifikacji).

Wyniki egzaminu zawodowego 2018. Ile trzeba mieć żeby zdać?

Aby zdać egzamin zawodowy 2018 należy mieć min. 50 procent punktów w części pisemnej i min. 75 procent w części praktycznej.

Wyniki egzaminu zawodowego 2018 ONLINE

Wyniki egzaminu zawodowego 2018 będą opublikowane także online, 31 sierpnia b.r. 19 czerwca na stronie CKE (cke.gov.pl) mają się pojawić klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego 2018. Klucze odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2018 będą dostępne w zakładkach "Egzamin zawodowy-formuła 2012" i "Egzamin zawodowy-formuła 2017" ok. godz. 19:00.

Gdzie odebrać wyniki egzaminu zawodowego 2018?

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu zawodowego, powinni się zgłosić po wyniki egzaminu zawodowego 2018 i świadectwa do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu zawodowego.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego 2018 – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Wyniki egzaminu zawodowego 2018 nie na telefon

Ze względu na ochronę danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki egzaminu zawodowego 2018 i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.

Czytaj więcej