Czytasz: Dziś wyniki egzaminu zawodowego 2018

Dziś wyniki egzaminu zawodowego 2018

Pisałeś egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie? Sprawdź wyniki.

Kiedy wyniki egzaminu zawodowego 2018?

Wyniki egzaminu zawodowego 2018 potwierdzającego kwalifikacje zostaną ogłoszone w 23 marca 2018 roku. To wyniki egzaminu zawodowego dla uczniów zdających w sesji zimowej, czyli pomiędzy 10 stycznia a 17 lutego 2018. Wyniki egzaminu zawodowego 2018 dla uczniów zdających w drugiej sesji, czyli między 19 czerwca a 4 lipca, będą opublikowane 31 sierpnia.

Uczniowie i absolwenci szkół zawodowych będą mogli odebrać wyniki egzaminu zawodowego 2018 oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora.

Gdzie odebrać wyniki egzaminu zawodowego 2018?

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu zawodowego, powinni się zgłosić po wyniki egzaminu zawodowego 2018 i świadectwa do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu zawodowego.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego 2018 – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Wyniki egzaminu zawodowego 2018 nie na telefon

Ze względu na ochronę danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki egzaminu zawodowego 2018 i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.

Czytaj więcej