Czytasz: Katowice: Co z tramwajem na południe?

Katowice: Co z tramwajem na południe?

Zakończenie budowy szybkiego tramwaju na południe miało nastąpić pod koniec 2020 r. Już dzisiaj wiadomo, że ten termin zostanie przesunięty,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczęła konsultacje społeczne tzw. raportu oddziaływania na środowisko. To zdaniem magistratu „kamień milowy” inwestycji. Pierwotnie zakończenie budowy szybkiego tramwaju na południe miało nastąpić w IV kwartale 2020 r. Jednak już dzisiaj wiadomo, że ten termin zostanie przesunięty. Skąd to opóźnienie? Miasto tłumaczy je koniecznością prowadzenia rozmów z właścicielami możliwie największej liczby nieruchomości, które graniczyć będą z nową linią tramwajową. Chęć osiągnięcia kompromisu wydłuża realizachę inwestycji o rok. Już przeprowadzone rozmowy doprowadziły do zmiany planowanego przebiegu linii tramwajowej.

–  W tym czasie prowadzone były rozmowy z mieszkańcami, wieloma właścicielami nieruchomości znajdujących się na trasie i w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz przygotowywane były materiały merytoryczne do raportu. W ramach tych prac przeprowadzono m.in. 12-miesięczne obserwacje i inwentaryzacje przyrodnicze – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. – Biorąc pod uwagę głosy mieszkańców ostatecznie dokonaliśmy kilku korekt w stosunku do przebiegu trasy zaprezentowanej w 2016 roku  – dodaje.

Najważniejsza modyfikacja dotyczy przebiegu trasy na ostatnim odcinku. Torowisko tramwajowe na dłuższym odcinku, niż w pierwotnym planie, zostanie poprowadzone wzdłuż ulicy Bażantów. Ograniczenia terenowe spowodowały, że zaplanowana pierwotnie pętla do nawracania zostanie zastąpiona tzw. trójkątem torowym. Zdecydowano także o rozbudowie przystanku przy ulicy Radockiego. Ten ma stać się miejscem spinającym dodatkowe linie autobusowe, w tym busów elektrycznych kursujących po osiedlu Odrodzenia oraz po terenach mieszkaniowych na południe od ulicy Bażantów, które będą dowozić mieszkańców do przystanków tramwajowych.

Szacowany kilka lat temu sumaryczny koszt realizacji inwestycji to 110 mln zł. Znacząca część ma zostać sfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Jednak wyniki przetargów na roboty torowe realizowane m.in. przez Tramwaje Śląskiego wskazują, że ta wartość może być wyższa.

–  Analizy spółki Tramwaje Śląskie wskazują, że inwestycja w obecnym kształcie będzie kluczowym elementem poprawiającym skomunikowanie południowych dzielnic z resztą Katowic. Dlatego prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, że zostanie ona zrealizowana niezależnie od ostatecznej skali niezbędnego zaangażowania finansowego ze strony miasta – mówi wiceprezydent Bogumił Sobula.

RUSZA KOLEJNA FAZA KONSULTACJI

- Konsultacje w ramach procedur realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska to kolejny etap społecznej dyskusji nt. inwestycji. Przed zakończeniem prac projektowych planujemy zrealizować jeszcze spotkania, w trakcie których dyskutować będziemy o szczegółowych rozwiązaniach, takich jak sposób zagospodarowania przystanków, czy rodzaj parkingów i stacji  rowerowych – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Konsultacje dokumentu potrwają do 1 kwietnia br. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pytania i uwagi pisemnie do Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Ze względów formalnych w raporcie analizowane jest oddziaływanie na otoczenie nie tylko linii tramwajowej, ale także drogi projektowanej wzdłuż torowiska. Ta część inwestycji nie zostanie zrealizowana przed 2030 rokiem.

TRAMWAJ NA POŁUDNIE: KIEDY FINAŁ INWESTYCJI?

Długość torowiska wyniesie ok. 5 km. Trasa rozpocznie swój bieg od aktualnie powstającego Centrum Przesiadkowego Park & Ride „Brynów”. Zakończy się kolejnym Centrum Przesiadkowym Park & Ride „Kostuchna”, przy ulicy Bażantów powyżej skrzyżowania z ul. Zabłockiego. Na trasie nowej linii powstanie sześć przystanków tramwajowych. Trzy z nich będą także zapewniały możliwość bezpośredniego przesiadania się na autobus.

Największą zaletą tramwaju na południe ma być jego szybkość. Zakładany średni czas podróży tramwajem z Kostuchny do Rynku wyniesie w godzinach szczytu ok. 20-24 minuty. Wzdłuż linii tramwajowej będzie biegła także droga rowerowa, a na przystankach tramwajowych pojawią się parkingi dla rowerów. Dodatkowe korzyści z nowej linii tramwajowej to także zmniejszenie ruchu samochodowego – a tym samym redukcja emisji spalin i hałasu.

– Chcemy podkreślić, że budowa nowej linii tramwajowej wpisuje się w miejską politykę tworzenia zrównoważonego transportu i jest elementem innych naszych działań w tym zakresie, takich jak m.in. budowa centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, wprowadzanie stref o ograniczonym i uspokojonym ruchu, zakup autobusów elektrycznych, wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania transportem ITS czy też rozwijanie sieci rowerów miejskich – mówi naczelnik Bogusław Lowak.

źródło: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice