Czytasz: Już wszystkie dyspozytornie medyczne w nowym systemie

Już wszystkie dyspozytornie medyczne w nowym systemie

Wszystkie główne dyspozytornie medyczne w woj. śląskim zostały już objęte nowym systemem, który skraca procedurę organizacji pomocy poszkodowanym - od zgłoszenia pod numerem alarmowym do wysłania ratowników.

Jak poinformował we wtorek Śląski Urząd Wojewódzki, od tego dnia dyspozytornie medyczne w Bielsku–Białej, Sosnowcu, Częstochowie, Katowicach i Gliwicach pracują już w całości w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Pełne wdrożenie tego systemu ma m.in. zakończyć erę zleceń wyjazdów, przekazywanych zespołom ratownictwa drogą radiową czy wypełniania przez nie papierowej dokumentacji.

Jak wyjaśnił wicedyrektor Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach Tomasz Michalczyk, od ponad roku operatorzy numeru alarmowego 112 współpracują z policją i strażą pożarną w tzw. systemie formatkowym. Włączenie do tego systemu ratownictwa medycznego jest jego dopełnieniem.

Dotąd odbierający zgłoszenie operator numeru alarmowego 112 zbierał potrzebne dane, a potem przekazywał je pogotowiu – zwykle w kolejnej rozmowie. "Teraz operatorzy oprócz łączenia osoby zgłaszającej z dyspozytorem pogotowia mogą również wysyłać do dyspozytorni medycznej tzw. formatkę. Jest to opis przyjętego zgłoszenia w formie elektronicznej" - wskazał Michalczyk.

Formatka przyspiesza współpracę operatora ze służbami ratowniczymi. Operator jeszcze w trakcie rozmowy ze zgłaszającym elektronicznie przekazuje informacje o zdarzeniu dyspozytorowi medycznemu - wysyłając mu zestaw najpotrzebniejszych danych właśnie w tzw. formatce. Są to: imię, nazwisko, miejsce zdarzenia, dane lokalizacyjne oraz wstępna kwalifikacja zdarzenia.

"Zgłaszający nie powinien być zdziwiony, że operator potrzebuje od nas aż tylu informacji" – podkreślił Michalczyk wyjaśniając, że operator 112 po ich zebraniu przełączy następnie zgłaszającego do dyspozytora medycznego. Ten – dysponując już danymi z formatki - zbierze już głównie dane medyczne.

Aby rozpocząć pracę w nowym systemie dyspozytornie medyczne musiały dostosować sprzęt i procedury. Dyspozytorzy państwowego ratownictwa medycznego zostali przeszkoleni. Wdrażanie tej części systemu w całym kraju powinno zakończyć się do końca października.

Cały System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego ma umożliwiać m.in. bieżącą lokalizację zespołów ratownictwa, ich właściwe dysponowanie, analizę czasów dotarcia, właściwe ich rozmieszczenie, lokalizację automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) czy też sprawne przesyłanie i archiwizowanie dokumentacji.

W związku z koordynacją pracy dyspozytorni medycznych w oparciu o SWD PRM w całym kraju zmniejszy się ich liczba. Zgodnie z planami Ministerstwa Zdrowia w 2018 r. będą funkcjonowały 42 skoncentrowane dyspozytornie z 226 stanowiskami. Docelowo w 2028 r. w całym kraju ma działać 18 dyspozytorni medycznych.

Koncentracja dyspozytorni ma m.in. poprawić zarządzanie informacjami, zapewnić sprawne przekazywanie danych między służbami ratownictwa i pozostałymi. Poszczególne dyspozytornie medyczne będą dysponowały większą liczbą zespołów ratownictwa medycznego, co w praktyce ma m.in. sprzyjać optymalnej organizacji dysponowania poszczególnych zespołów.(PAP)

Czytaj więcej