Czytasz: Górnośląski Związek Metropolitalny przestaje istnieć

Górnośląski Związek Metropolitalny przestaje istnieć

02:04
Miał doprowadzić do powstania metropolii. Po 10 latach "mały" GZM zostaje rozwiązany.

Od 1 lipca 2017 roku działają dwa GZM-y. Górnośląski Związek Metropolitalny i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Pierwszy został założony ponad 10 lat temu przez prezydentów 14 największych miast Śląska i Zagłębia. Miał doprowadzić do powstania metropolii. Ten sukces oznacza koniec "małego" GZM.

- Były momenty zniechęcenia, były elementy zmęczenia. Natomiast, najważniejsze, wytrwaliśmy do końca i udało się kilka miesiecy temu doprowadzić do tego, co najważniejsze - mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Prezydent Zabrza podkreśla, że dotychczas miasta rozwijały się "w trzech prędkościach". Liczy, że dzięki metropolii 41 gmin będzie rozwijało się równomiernie.

- Metropolia pomoże słabszym dorównać kroku, a mocniejsi na pewno będą stanowili filar do rozwoju - dodaje Mańka-Szulik.

Dzięki działalności Związku udało się  zintegrować miasta członkowskie wokół idei metropolizacji, opracować wspólną strategię rozwoju oraz strategię promocji, z powodzeniem promować ofertę inwestycyjną miast członkowskich GZM na największych targach w Europie. Na realizację wielu zadań pozyskano fundusze unijne. Pięciokrotnie zwiększono tym samym budżet na realizację licznych projektów – gospodarczych, kulturalnych, społecznych. Dzięki hurtowemu zakupowi energii miasta członkowskie GZM zaoszczędziły kilkadziesiąt milionów złotych. Z inicjatywy Związku doszło także do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z organizacjami europejskimi, powołanymi do realizacji podobnych, metropolitalnych celów. 

Małgorzata Mańka-Szulik podziękowała za wkład w powstanie metropolii wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi i metropolicie katowickiemu abp. Wiktorowi Skworcowi. 

"Umarł Król, niech żyje król"

31 grudnia 2017 roku, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Zgromadzenia obydwu instytucji, wszystkie prawa i obowiązki Górnośląskiego Związku Metropolitalnego zostają przeniesione na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Tę tworzy 41 gmin. GZM będzie dysponował budżetem w wysokoście 360 mln złotych. 327 mln pochodzić będzie z pięcioprocentowego odpisu z PIT, reszta ze składek gmin.

- Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie bardzo otwartcie, ufnie i z bardzo pozytywnym nastawieniem podchodzą do tego projektu, który nie udałby się gdyby nie determinacja tych czternastu prezydentów działających w Górnośląskim Związku Metropolitalnym pod przewodnictwem prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik - dziękował Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM.

Czytaj więcej