Czytasz: Blisko 144 mln zł dla tramwajów
Częstochowa podpisała umowę z władzami województwa.

Blisko 144 mln zł dotacji na remonty ponad 13 km torów i zakup 10 nowych tramwajów otrzyma częstochowska spółka komunikacyjna. We wtorek władze województwa i miasta podpisały umowę ws. unijnego dofinansowania do projektu oszacowanego na 208,1 mln zł.

Konkurs pod kątem Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 na projekty związane z budową i przebudową liniowej infrastruktury tramwajowej, a także zakupem taboru tramwajowego, samorząd woj. śląskiego ogłosił z końcem lutego br. Budżet tego konkursu to 157,7 mln zł.

Do konkursu przystąpiło jedynie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Częstochowie, które zgłosiło dwa projekty: dotyczący przebudowy sześciu odcinków infrastruktury tramwajowej i zakupu tramwajów, a także – osobno – na jeszcze jeden odcinek infrastruktury.

Pierwszy z projektów ujmuje m.in. większą część częstochowskich torowisk istniejących przed ukończeniem nowej linii w kierunku dzielnic Błeszno, Wrzosowiak i Raków w 2012 r. Łącznie powstało wówczas ok. 4,5 km dwutorowej linii, czyli 9 km tzw. toru pojedynczego. Obecnie cały częstochowski system tramwajowy to 14,7 km, czyli ponad 29 km toru pojedynczego.

W pierwszym projekcie MPK zakłada wyremontowanie ok. 13,5 km toru pojedynczego wraz z siecią trakcyjną, budowę dwóch nowych tzw. podstacji trakcyjnych i przebudowę jednej istniejącej (wraz z częścią infrastruktury zasilającej), a także przebudowę dwóch pętli tramwajowych.

Prace mają objąć odcinki od pętli w dzielnicy Północ do pętli przy dworcu w Rakowie z wyłączeniem wyremontowanego odcinka w al. Niepodległości. Na śródmiejskim odcinku tej głównej linii miasta ma zostać urządzone tzw. zielone torowisko.

W ramach tego projektu kupionych ma zostać też dziesięć nowych, niskopodłogowych, przegubowych tramwajów. Łączny szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia to 208,1 mln zł, a wnioskowana (i zakontraktowana we wtorek) kwota dofinansowania – 143,8 mln zł.

Drugi projekt, złożony pod kątem ew. oszczędności przetargowych osiągniętych w pierwszym projekcie i udostępnienia w ten sposób części środków w puli konkursu, zakłada wyremontowanie jeszcze jednego odcinka linii – w południowej części miasta, między Dąbiem i Kucelinem. Jego szacunkowy koszt to 64,3 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie – 44,4 mln zł.

Pod kątem pierwszego projektu częstochowskie MPK ogłosiło już dwa przetargi. Jeden z nich, dotyczący zakupu 10 tramwajów (z prawem opcji zakupu do 5 kolejnych), ruszył 11 maja. Z końcem lipca br. okazało się, że spłynęła w nim tylko jedna oferta bydgoskiej Pesy – na 89,9 mln zł brutto. Pod koniec sierpnia br. częstochowska spółka poinformowała o jej wyborze.

Drugi przetarg, ogłoszony 15 lipca br., obejmuje całość przewidzianych w projekcie prac infrastrukturalnych – w systemie „projektuj i buduj”. Oferty otwarto w nim 11 października. Najtańszą z trzech złożonych, opiewającą na 114,5 mln zł brutto, przygotowało konsorcjum NDI-Balzola.

W mieście istnieje także koncepcja dalszej rozbudowy sieci tramwajowej do dzielnicy Parkitka. W ostatnich miesiącach samorząd zapowiadał przedstawienie jej wstępnej dokumentacji – niezbędnej m.in. dla starań o zewnętrzne dofinansowanie.

W woj. śląskim, poza Częstochową, funkcjonuje jeszcze jedna sieć tramwajowa, obejmująca 12 miast konurbacji katowickiej. Obsługująca ją spółka Tramwaje Śląskie prowadzi swój szacowany na ok. 885 mln zł projekt modernizacji infrastruktury pod kątem krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko. Zakłada on m.in. remonty 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii oraz zakup 44 tramwajów.

Miejskie projekty komunikacyjne w programach obecnej perspektywy unijnej znalazły się w grupach działań dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. (PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz

Czytaj więcej