Czytasz: Bitwa o KRS: Ziobro kontra Gersdorf!

Bitwa o KRS: Ziobro kontra Gersdorf!

Zbigniew Ziobro się niecierpliwi! Pierwsza Prezes SN gra na czas?

Nerwowo zrobiło się w ministerstwie sprawiedliwości. Po wyborze sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa mogło się wydawać, że Zbigniew Ziobro całkowicie wygrał walkę o sądy. Tymczasem rezygnacja Małgorzaty Gersdorf z przewodniczenia KRS była nie tylko wyrazem sprzeciwu, ale sprytną zagrywką strategiczną. W związku z brakiem przewodniczącego KRS, decyzja o zwołaniu posiedzenia nowej rady należy do... Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Kto nim aktualnie jest? Małgorzata Gersdorf. O co toczy się gra? O terminy.

Jako przewodnicząca KRS, Małgorzata Gersdorf musiałaby zwołać posiedzenie kontrowersyjnego składu KRS w ciągu miesiąca. Teraz ma na to dwa miesiące. 

Reakcja ministra sprawiedliwości

Powołując się na art. 20 ust. 3 Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku, Zbigniew Ziobro zwrócił się do Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku.

- Dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których 25 stycznia 2018 roku wniosłem o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich – napisał minister Ziobro w piśmie do Małgorzaty Gersdorf.

"Troska" ministra sprawiedliwości to próba przyspieszenia ukonstytuowania się nowej KRS z nowymi sędziami wybranymi głosami posłów PiS i Kukiz'15. Na razie przedstawiciele ministerstwa podkreślają, że "będą przekonywać" do pilnego zwołania posiedzenia Rady. Sędzia Krystian Markiewicz obawia się, że scenariusz może być jednak inny. 

- Widząc co się działo przez ostatnie dwa lata, wyobrażam sobie, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zmieni się ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa - mówi Krystian Markiewicz - Przykładowo, jeżeli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższczego w ciągu dwóch dni od wtorku nie zwoła posiedzenia, to zwołuje je minister sprawiedliwości i przewodniczy KRS tak, jak przewodniczy ministerstwu sprawiedliwości na długie lata.

Czytaj więcej