Czytasz: Antysmogowe posiedzenie rządu
Rząd zapoznał się z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w zakresie skutecznej walki ze smogiem.

Przyspieszenie prac nad rozporządzeniami ws. norm jakości dla węgla jak i nowych kotłów, a także wprowadzenie wymogu podłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, tam gdzie jest to możliwe - to niektóre rekomendacje KERM dot. walki ze smogiem, z którymi we wtorek zapoznał się rząd.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przygotował czternaście sugestii działań mających na celu redukcję niskiej emisji.

Do najważniejszych należy maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Pilne jest także przyjęcie norm jakościowych dla paliw stałych. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają być skierowane na działaniach prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza. Wśród propozycji znajduje się rekomendacja wprowadzenia wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich.

NAJPIERW KOTŁY

Rozporządzenie dotyczące kotłów ma zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia. Jego postanowienia zaczną obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018. Zgodnie z projektem rozporządzenia resortu rozwoju, od jesieni nie będzie można sprzedawać czy montować w Polsce pieców, które nie będą miały najwyższej, piątej klasy parametrów emisyjnych. Nowe restrykcje będą dotyczyły kotłów o mocy nie większej niż 500 kW, czyli takich, jakie stosowane są w domowych kotłowniach.

NORMY PALIW STAŁYCH

Jeszcze w pierwszym kwartale mają zostać przyjęte także normy jakości paliw stałych. Za to rozporządzenie odpowiedzialne będzie Ministerstwo Energii.  Do obrotu nie będzie można wprowadzać węgla niesortowanego oraz węgla niespełniającego norm jakościowych. 

SIECI CIEPŁOWNICZE

KERM rekomenduje stopniowe podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich. Narodowy Fundusz sfinansuje takie działania, o ile nie dysponują już efektywnym źródłem ciepła.

SPECJALNA TARYFA GRZEWCZA

Resort energii chce stworzyć warunki zachecajace do ekologicznego ogrzewania budynków. Rozważane jest wprowadzenie specjalnej nocnej taryfy energetycznej przeznaczonej tylko dla celów grzewczych. Wiceszef resortu Andrzej Piotrowski zapewniał, że cena prądu byłaby dużo niższa niż w innych taryfach.

PRAWO ENERGETYCZNE I BUDOWLANE

Zmiany mają też objąć prawo energetyczne oraz budowlane. Promowane będzie instalowanie pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do centralnych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych. Ma wzrosnąć ranga zawodu urbanisty, który dbając o zagospodarowanie przestrzenne ma blokować zabudowę klinów napowietrzających miasta. 

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

Komitet Ekonomiczny chce promować elektromobilność poprzez zachęty podatkowe. W komunikacie wskazano np. na niskie stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych, czy zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych.

KERM zaproponował, żeby włączyć służby opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich.

Czytaj więcej