Czytasz: Alkoholu po godz. 23 w Bytomiu nie kupisz!

Alkoholu po godz. 23 w Bytomiu nie kupisz!

Kolejne miasta chcą wprowadzić zakaz handlu alkoholem

Po Mikołowie czas na Bytom. Tu zakaz obowiązywać ma po godz. 23. Projekt uchwały w tej sprawie jest już przygotowany, decyzja, czy zakaz zostanie wprowadzony, leży teraz po stronie radnych, którzy będą musieli go przegłosować.

Przeczytaj równieżPROHIBICJA W MIKOŁOWIE?

Wcześniej w tej sprawie przeprowadzone zostały tu konsultacje społeczne.

- Prawie wszyscy byli za wprowadzeniem zakazu – mówi Dawid Wowra, rzecznik prasowy urzędu miejskiego.

Bytom taki zakaz chciał wprowadzić już wcześniej, ale dotychczasowe prawo mu na to nie pozwalało. 9 marca weszła jednak w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dzięki której zakaz może zacząć obowiązywać.

Całkowity zakaz przy szkołach i na targowisku

Alkoholu w Bytomiu nie kupimy więc od godz. 23 do 5 rano. Zmniejszyć ma się też ilość koncesji na sprzedaż alkoholu. To nie wszystko, bo w promieniu 30 metrów od szkół czy przedszkoli alkoholu nie kupimy tu w ogóle. Zakaz będzie obowiązywać też w sklepach zlokalizowanych na terenie targowisk miejskich.

W Bytomiu obowiązywać ma też limit 900 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:

300 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 300 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 300 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Obowiązywać ma też limit dotyczy liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wynosi on 1200 zezwoleń.

Wszystkie zezwolenia na sprzedaż alkoholów wydane w Bytomiu przed wejściem w życie uchwały, będą obowiązywać do czasu, na jaki zostały wydane.

Przypomnijmy również, że do 20 kwietnia trwają konsultacje społeczne w tej samej sprawie w Mikołowie. Ankiety, opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w tutejszym urzędzie.

Czytaj więcej