Czytasz: Niepokojące dane. Samobójstwo jest obecnie główną przyczyną śmierci polskich nastolatków

Niepokojące dane. Samobójstwo jest obecnie główną przyczyną śmierci polskich nastolatków

Niepokojące dane. Aż 10 procent młodych ludzi w Polsce do 18. roku życia wymaga opieki psychiatrycznej.

Stanowisko zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministerstwie Zdrowia opublikowało szokujące dane.

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieży dotyczy około 10%, co oznacza, że w Polsce ponad 600 tys. osób poniżej 18 r.ż. wymaga zapewnienia profesjonalnej opieki.

Specjaliści mówią, że wśród czynników wpływających na rozwój zaburzeń, oprócz czynników biologicznych, genetycznych i epigenetycznych, coraz większe znaczenie odgrywają czynniki rodzinne i społeczno-kulturowe.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się narastanie częstości zaburzeń zależnych lub częściowo zależnych od uwarunkowań cywilizacyjnych i kulturowych. Chodzi tu o zaburzenia depresyjne, próby samobójcze, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, zaburzenia związane ze stresem.

- Szczególnie poważnym problemem są próby samobójcze. Stanowią one w chwili obecnej w Polsce pierwszą przyczynę zgonów w wieku pomiędzy 14 a 19 r.ż. - piszą członkowie powołanego przy ministerstwie zespołu. 

Niezwykle ważnym jest fakt, iż zmienia się obraz kliniczny zaburzeń - coraz częściej w ich reprezentacji klinicznej dominują zachowania agresywne i autoagresywne.

Brakuje specjalistów

Po wielu latach zaniedbań, system psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży aktualnie w Polsce znajduje się w głębokim kryzysie.

- Niezwykle ważne jest więc tworzenie i rozwój psychiatrii środowiskowej, zwłaszcza adresowanej do pacjentów w wieku rozwojowym. Nie uda się jednak tego zrealizować bez wykwalifikowanej kadry - dodają członkowie zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Dane NFZ wskazują na ogromną przepaść pomiędzy realnymi potrzebami a możliwościami systemu. Naczelna Izba Lekarska podaje, że na koniec 2017 roku w Polsce było 362 lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży czynnie wykonujących zawód.

Standardem podanym przez Światową Organizację Zdrowia dla kraju o średnim poziomie dochodów liczba psychiatrów dziecięcych powinna wynosić 10 na 100 000 populacji dzieci i młodzieży. W Polsce wskaźnik ten wynosi tylko 5,2/100 000. Narastającym problem jest również brak innych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym populacji w wieku rozwojowym. 

Czytaj więcej