Czytasz: Polskie Piekary Śląskie
O niepodważalnej polskości Śląska mówił prezydent Andrzej Duda. Tym samym głosem mówią Jarosław Wieczorek, Barbara Dziuk, Jerzy Polaczek i Sława Umińska-Duraj.

Wizyta Andrzeja Dudy była nie tylko symboliczna. Prezydent w swoim przemówieniu wskazał Piekary Śląskie jako symbol jedności Śląska i Polski. 

Ta narracja, podkreślająca nierozerwalność śląskiej kultury, tradycji i tożsamości z kulturą, tradycją i tożsamością Polski, wybrzmiała już wcześniej, w czasie głosowania nad odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy o uznanie śląskiej mniejszości etnicznej.

W czasie jej obrad, gliwicka posłanka Barbara Dziuk mówiła o braku prawnych podstaw dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku 140 000 Ślązaków. W czasie wizyty głowy państwa, nie kryła radości z potwierdzenia jej słów autorytetem urzędu prezydenta.

Jesteśmy takimi samymi Polakami

Jesteśmy takimi samymi Polakami, jak w innych rejonach Polski. Kochamy Ojczyznę, nasi przodkowie walczyli o nią, oddawali życie i właśnie taka chwila zadumy z Prezydentem jest bardzo istotna - mówiła Dziuk.

Komentując swoje sejmowe wystąpienie podkreśla, że w obowiązującym brzmieniu ustawy o mniejszościach nie ma możliwości zakwalifikowania Ślązaków do mniejszości etnicznych. Gdyby jednak przepisy ją dopuszczały, to ona nie widzi innych przeciwwskazań. Nie planuje jednak prac nad zmianą tych zapisów. Zdaniem posłanki Ślązacy to rozumieją. A przynajmniej ci z wielkim sercem. 

Ślązacy z tym wielkim sercem to rozumieją, bo kochają zarówno Śląsk, jak i Polskę, bo o nią walczyli w powstaniach śląskich. Przepisy prawa nas wszystkich obowiązują - komentuje Dziuk.

Dostrzega różnorodność naszego regionu. Docenia i wspiera promocję regionalizmu realizowaną przez muzea i szkoły. Zapewnia, że ceni ją również Andrzej Duda.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda kocha Śląsk, kocha Ślązaków, Ślązaczki, kocha tradycję. Dał dowód tego przy kampanii prezydenckiej, bo myśmy tutaj jako kobiety śląskie mocno pracowały. Pan Prezydent naprawdę jest otwarty na współpracę i myślę, że z jego życzliwością dla naszego regionu, zawsze mogliśmy liczyć i możemy dalej liczyć na jego poparcie, wsparcie i życzliwość.

Piekary Śląskie punktem odniesienia 

Z Piekar pochodzi Jerzy Polaczek. Dla niego obecność prezydenta była podkreśleniem znaczenia symboliki Piekar - Bazyliki i Kopca Wyzwolenia.

Upamiętnia powstania śląskie. Jest takim wymiernym dowodem drugiej Rzeczypospolitej, pamiątką tego miasta. Piekary Śląskie były i są tym punktem odniesienia, jeśli chodzi o tożsamość znaczącej części Ślązaków, mieszkańców Górnego Śląska, którzy tutaj z dziada prawdziada mieszkają, to jest ich kawałek ziemi, kawałek nieba.

Cieszy go zrozumienie skomplikowanej historii naszego regionu przez prezydenta. Jedyną granicę, jaką dostrzega między Polakami, a Ślązakami, to ta realna sprzed lat. Granica państwa.

Gdyby cofnąć się o wiele lat wstecz, to od tego miejsca, czyli Kopca Wyzwolenia 2 km dalej była granica polsko-niemiecka, wynikająca z podziałów Górnego Śląska po plebiscytach i powstaniu.

Każde miejsce jest dobre do spotkania z prezydentem

Jarosław Wieczorek uważa, że w województwie śląskim nie ma miejsc lepszych lub gorszych na spotkanie z prezydentem. Kopiec Wyzwolenia to istotny symbol naszego regionu pozwalający szeroko spojrzeć na historię regionu.

Śląsk jest bardzo bogaty i kulturowo i historycznie i również w bardzo ciekawe miejsca. Wizyta prezydenta wymaga również wielu innych uwarunkowań, które wpływają na wybór lokalizacji. Prezydent Rzeczypospolitej też jest dobrze zorientowany w sytuacji Śląska i Górnego Śląska, ziemi południowej i ziemi północnej. De facto odświeża sobie część tej historii. Stara się odwiedzać miejsca, które czasami były zapomniane.

powrót Śląska do macierzy

Sława Umińska-Duraj, docenia że tym zapomnianym miejscem nie są Piekary Śląskie. Ma świadczyć o tym nie tylko pierwsza wizyta Andrzeja Dudy, ale także zapowiedź obecności w czasie przyszłorocznych obchodów 80-lecia usypania Kopca Wyzwolenia i 70 rocznica nadania Piekarom praw miejskich. 

Czuję ogromną wdzięczność m.in. dlatego, że pan prezydent wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem obchodów 80. rocznicy usypania Kopca Wyzwolenia. To jest pomnik poświęcony Powstańcom Śląskim, który symbolizuje wdzięczność mieszkańców regionu za powrót Śląska do macierzy. Szykujemy do podwójnego jubileuszu 80-lecia usypania Kopca, świętujemy 70. rocznicę nadania praw miejskich Piekarom Śląskim. Żywię taką nieśmiałą nadzieję, że być może pan prezydent przybędzie do nas, że wspólnie z nami wspólnie świętować to wielkie wydarzenie.

Czytaj więcej