Czytasz: Marka „Silesia” ma być silna

Marka „Silesia” ma być silna

Powołane pod koniec marca Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” chce powalczyć o 20 mln zł na promocję regionu.

Siłą napędową stowarzyszenia ma być ścisła współpraca samorządów województwa śląskiego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. „Pro Silesia” ma promować nie tylko ofertę turystyczną województwa śląskiego, ale jego potencjał gospodarczy oraz naukowy. Celem stowarzyszenia jest stworzenie sprawnie działającego partnerstwa międzysektorowego i wspieranie współpracy na linii biznes-nauka-samorząd oraz dążenie do rozwoju działalności międzynarodowej tych podmiotów.

- Nasze przedsiębiorstwa startowały w konkursach wraz z uczelniami spoza regionu. Z kolei uczelnie nawiązując współpracę z biznesem także sięgały po firmy spoza województwa. Rolą "Pro Silesia" jest koordynowanie współpracy przedsiębiorstw i uczelni. Oczekujemy na efekt skali dodanej - mówi Małgorzata Staś.

Prezesem Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd „Pro Silesia” jest były rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś. Wiceprezesami są członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. W pięcioosobowym zarządzie zasiadają także Janusz Michałek z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tomasz Zjawiony z Regionalnej Izby Gospodarczej.

Promocja w Brukseli

Zgodnie z najnowszą uchwałą Sejmiku województwa Śląskiego Pro Silesia przejmuje Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Do jednych z najważniejszych zadań będzie organizacja Dnia Polskiego w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który zaplanowano na 11 października.

W związku z przedłużającymi się negocjacjami z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Rozwoju uruchomienie naboru dla małych i średnich przedsiębiorstw do programu w zakresie promocji gospodarczej regionu przesunięto z września 2017 na początek 2018 roku.

Wśród założycieli Stowarzyszenia są miasta (Sosnowiec, Rybnik, Katowice, Gliwice i Częstochowa), instytucje otoczenia biznesu (Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA) oraz uczelnie z regionu (Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Częstochowska, Śląski Uniwersytet Medyczny i Akademia Techniczno-Humanistyczna). Rozważane jest także otwarcie na inne stowarzyszenia. Walne zebrania odbywać się będą co kwartał.

Czytaj więcej