Czytasz: Te pieniądze są dla Was. Na co pójdą?

Te pieniądze są dla Was. Na co pójdą?

Na wydawanie tych pieniędzy masz wpływ. Sprawdź na co przeznaczymy ponad 24 miliony.

Ponad 24 mln zł będą mieli do rozdysponowania w przyszłorocznym budżecie obywatelskim mieszkańcy Katowic. W tym roku mieli wpływ na podział 22 mln zł, w ub. roku była to kwota 20 mln zł. Przyszłoroczne projekty będzie można zgłaszać od 13 marca do 12 maja br.

Najpierw miało być 20 milionów. Okazało się jednak, że kwota jęst pokaźniejsza. Zwiększyły ją oszczędności wynikające z realizacji dotychczasowych projektów oraz środki pozostałe z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego.

Wprowadzone na przyszły rok zmiany w zasadach budżetu wynikają ze zgłoszonych przez mieszkańców uwag. Dotyczą m.in. nagrody dla dzielnicy, która odnotuje najwyższą frekwencję, wydłużenia głosowania internetowego do 14 dni, czy możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat, a nie jednego roku, jak do tej pory.

Jednym z postulatów było wprowadzenie maksymalnej kwoty zgłaszanego projektu. Od tegorocznej edycji będzie to 75 proc. kwoty przypadającej na daną dzielnicę. Dzięki temu jeden zwycięski projekt nie będzie mógł pochłonąć całej kwoty przypadającej na dzielnicę.

Podobnie jak na ten rok, do budżetu obywatelskiego na 2018 r. można zgłaszać projekty o charakterze ogólnomiejskim lub lokalnym. Na pierwszą kategorię przeznaczono 3 mln zł; pozostałe środki rozdzielone zostaną na projekty dzielnicowe.

Po raz kolejny wnioskodawcy, którzy zgłaszają projekty lokalne, muszą być zameldowani w danej dzielnicy i poprzeć je przynajmniej 15 podpisami innych jej mieszkańców. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w mieście, które zbiorą 45 podpisów innych katowiczan. Zgłaszający i popierający projekt muszą mieć co najmniej 16 lat.

W głosowaniu, tak jak w ub. roku, każdy mieszkaniec będzie dysponował trzema punktami na projekty lokalne i trzema na ogólnomiejskie, które będzie można dowolnie rozdzielić na projekty w każdej z kategorii. Głosowanie odbędzie się poprzez internetowy formularz - w razie potrzeby będzie można wypełnić go w stacjonarnym punkcie przy pomocy urzędnika.

Procedura przyszłorocznego budżetu obywatelskiego ruszy jeszcze w marcu. Na przełomie marca i kwietnia będzie trwała akcja informacyjno-edukacyjna; równolegle - od 13 marca do 12 maja - będzie można składać projekty zadań (w niektórych sytuacjach, np. równej liczby głosów mieszkańców przy ograniczonej liczbie środków, szybsze złożenie wniosku będzie go premiowało). Głosowanie planowane jest na wrzesień.

Do realizacji ze środków tegorocznego budżetu obywatelskiego katowiczanie wybrali w ub. roku m.in. tężnię solankową, boisko do piłki nożnej na Os. Witosa, nowe punkty monitoringu w śródmieściu, wypożyczalnie rowerów w dzielnicach Piotrowice, Ochojec, Ligota i Panewniki, ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną, renowację malunków na elewacjach zabytkowego osiedla Nikiszowiec, iluminację bożonarodzeniową w dzielnicy Murcki i festyn integracyjny w Podlesiu.

Łącznie w trzech poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego katowiczanie wybrali 334 projekty, z których zrealizowano już ponad 200. W ub. roku w głosowaniu w ramach budżetu wzięło udział ponad 30 tys. osób, w poprzednim roku – 17 tys.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym to proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Czytaj więcej